Yabancılar için Türkçe Kursu

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE KURS PROGRAMI

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Yüksek Kariyer Yabancılara TürkçeKursu;

Gerek Türkiye’de eğitim almak gerek çalışmak gerekse göç ederek Türkiye’ye yerleşen yabancı uyruklu kişiler için Yüksek Kariyer Yabancılara Türkçe Kurs eğitimleri her seviyeden verilmededir, Yüksek Kariyer Yabancılara Türkçe Kurs eğitimleri,(A1/1– A1/2), (A2/1– A2/2), (B1/1– B1/2), (B2/1 – B2/2), (C1/1 – C1/2), (C2/1– C2/2) gibi12 kur olmak üzere her kur 48 saatten oluşur. Yabancı Dil eğitimlerinde kişilerin gündelik yaşamlarını idame ettirmeleri, dertlerini anlatabilmeleri, dil bakımından zorluk yaşamamaları doğrultulu bir eğitim sistemi ile verilmektedir. Kurumumuzda alfabeden başlayarak deyim ve atasözlerine kadar uzanan, Eğitim Dilinin bütün gramer yapısını ortaya koyan bir program ile eğitim verilir.

Yabancılar için Türkçe, kurslarında dil öğretimi, dört temel dil becerisinin;

  • Anlama (Dinleme-Okuma)
  • Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Dil Bilgisi Kuralları Geliştirilmesine dayalıdır.

Yüksek Kariyer Yabancılara Türkçe Kursları 8 (sekiz) kişilik- 15 (onbeş) kişilik gruplar halinde, hijyen tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre tasarlanan sınıflar, zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta ve ileri düzey ile verilmektedir.

» Başlangıç Düzey: (Temel dil kullanımı) - (A1-A2) 

» Orta Düzey: (Bağımsız dil kullanımı) - (B1-B2)

» İleri Düzey: (Yetkin dil kullanımı) - (C1-C2)

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Başlangıç Düzey

A

(192 saat)

A1 (96 saat)

A1/1 – A1/2

Temel dil kullanımı

 Yabancılara Türkçe dilindekatılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2 (96 saat)

A2/1 – A2/2

Basit bilgileri aktarmak

Yabancılara Türkçe, dilinde katılımcılar; bu seviyede kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta Düzey

 

B

(192 saat)

B1 (96 saat)

B1/1 – B1/2

Günlük yaşama hazır

 Yabancılara Türkçe dillerinde katılımcılar öğrendikleri dili, konuşan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2 (96 saat)

B2/1 – B2/2

İkna edici konuşma

 

Yabancılara Türkçe, dilinde katılımcılar; bu seviyedeki kişilerle herhangi bir konudaki edebi eser ya da makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri Düzey

 

C

(192 saat)

 

 

 

C1 (96 saat)

C1/1 – C1/2

Kişilerle ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Eğitim Dilini iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2 (96 saat)

C2/1 – C2/2

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Eğitim dilini hiçbir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.

 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE KURS PROGRAMI

2023 -EĞİTİM DÖNEMİ (Ücretler 01.01.2023- 31.12.2023 geçerlidir.)

Eğitim Düzeyleri

Online Eğitim Peşin Ücretleri

Yüz Yüze Eğitim

Peşin Ücretleri

Başlangıç Düzey

A

(192 saat)

6 ay

A1

 (96 saat)

A1/1 – A1/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

A2

(96 saat)

A2/1 – A2/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

A (192 saat) 6 ay   A1 ---> A2  4 Kur

İndirimli Eğitim Ücreti

300- usd

350-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

  

Orta Düzey

 

B

 

(192 saat)

 

6 ay

B1

 (96 saat)

B1/1 – B1/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

B2

(96 saat)

B2/1 – B2/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

B (192 saat) 6 ay B1---> B2  4 Kur İndirimli Eğitim Ücreti

300-usd

350-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

  

İleri Düzey

 

C

 

(192 saat)

 

6 ay

C1

 (96 saat)

C1/1 – C1/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

C2

 (96 saat)

C2/1 – C2/2

3 ay

200-usd

250-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

C (192 saat) 6 ay C1---> C2  4 Kur İndirimli Eğitim Ücreti

300-usd

350-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

  

1 (Bir) YIL  8 KUR İNDİRİMLİ EĞİTİM ÜCRETİ

Başlangıç Düzey

&

Orta Düzey

A1’den B2 sonuna kadar

8 kur

  İndirimli Eğitim Ücreti

450-usd

550-usd

Türk Lirası Karşılığı

Türk Lirası Karşılığı

Türkçe Kursu ile İlgili Açıklamalar: 

(*) “Türk lirası Karşılığı” (Döviz kuru, Banka Döviz Satış/Alış) üzerinden işlem yapılır.

(**) İkamet izni için, Türkçe kursumuzun öğrenci belgesi ile 1 yıl uzatma 450-Usd veya Türk Lirası karşılığıdır.

(***) Her ülkeden Türkiye’ye vize alıp gelmek isteyenlere Ön Kayıt Kabul Mektubu (Davet Mektubu) gönderilir.

(****) Ön Kayıt Kabul Mektup ücreti: 200-usd veya Türk Lirası karşılığıdır.

(*****) Davet Mektubu ücreti Türkiye’ye geldiğinde kurs ücretinden düşürülür.