Türkçe Seviye Değerlendirme

YÜKSEK KARİYER TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI (TDYS):

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı (TDYS), Türkçe' nin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması,yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı Dil ya da Türkçenin anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini, Milli Eğitime Bağlı Yabancılara Türkçe Kurs Programı uygulayan Yüksek Kariyer Türkçe Dil Yeterlilik Sınav Merkezi tarafından yapılan bu sınav Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre geliştirilen bir dil Değerlendirme için yapılan sınavıdır. 

Türkçe Dil Kursumuzda veya Başka Türkçe kurslarından eğitim almış, ya da kurs eğitimini almadan kendi bilgisine güvenen kişilerin katılabilir. 

TÜRKÇE DİL KURSU DEĞERLENDİR ME ÇİZELGESİ:

Temel seviye A (A1+A2), Orta seviye B (B1+B2 ) ve İleri seviye C (C1+C2) kurlarını bitiren kursiyerlere sertifika verilmektedir. Bir belgenin geçerliliği veren kurum tarafından değil, bu belgeyle işlem yapacak olan karşı kurum tarafından belirlenir. Ayrıca Türkçe dil bilgisini derecelendirmek isteyen öğrencilere de Türkçe seviye değerlendirme Tema kazanım ile  kurumumuzdan yapılmaktadır. 

YÜKSEK KARİYERTÜRKÇE TEMA KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

Yüksek Kariyer Yabancılar Türkçe Kurs Eğitmenlerince hazırlamış olanmış olan Türkçe Dil Tema Değerlendirme Çizelgesi ile Sınavı;

  1. Okuma,
  2. Dinleme,
  3. Yazma
  4. Konuşma 

Becerilerindeki yeterlikleri ölçen bu sınav oturumunda Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma (Bağımsız Konuşma ve Karşılıklı Konuşma) Bölümlerden olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Sınav süresi konuşma bölümü dâhil 1 saattir. 

Sınav sonuçları, Avrupa Dil Portfolyosuna (ADOP) göre değerlendirilmektedir. Düzeyler şu şekildedir: 

A -Seviye A1 – A2 (Temel Seviye)

B - Seviye B1 – B2 (Orta Seviye)

C- Seviye C1 – C2 (İleri Seviye) 

Sınavdan alınacak olan sonucun yeterli olup olmadığı, belge ile başvurulacak kuruma bağlı olmakla birlikte A1 ve A2 seviyesinin genel anlamda başarısız, olduğu kabul edilmektedir. Sınav sonucunda verilen belgenin Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerliliği vardır.  

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI (TDYS) DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi Beceriler

Not

Dinleme                    25

Okuma                      25

Karşılıklı Konuşma      15

Sözlü Anlatım            10

Yazılı Anlatım             25

TOPLAM                  100

 

AVRUPA ORTAK DİL ÇERÇEVESİ

YETERLİLİK DÜZEYLERİ

DÜZEY

PUAN

C2 ( Yetkin Düzey )

96-100

C1 ( Yüksek Düzey )

76-95

B2 ( Orta Yüksek Düzey )

61-75

B1 ( Orta Düzey )

46-60

A2 ( Temel Düzey )

31-45

A1 ( Başlangıç Düzey )

0-30

 

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVIN YAPILASI VE ÜCRETİ 

Türkçe Dil Yeterlilik sınavları her gün yapılabilmekte (Çünkü Sınav Merkezimiz her gün açıktır)

Adayların, sınava girmek istedikleri gün merkezimize gelip ilgili eğitim danışmanımıza sınav ücretini ödeyerek 

 

 

YÜKSEK KARİYER TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI (TDYS) VE BELGELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Eğitim danışmanlarımız gerekli pasaport, fotoğraf kontrolleri yaparak sınav merkezine alınır ve kendilerine Sınavda, dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) de değerlendirmek için sınav yaptıracaklardır. 

Sınav sonuç belgeleri, sınav bitiminden Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulu değerlendirilerek aldıkları puan seviyesine göre Milli Eğitime Bağlı Dil Yeterlilik Merkezince ıslak imzalı ve soğuk Mühürlü olarak hazırlanır. 

1-      Eğitim vermeye Yetkili Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı güvenilir kurumdan Alma

2-      Islak imzalı ve soğuk Mühürlü olması ( Soğuk Mühür sadece T.C. ibareli Kurumlarda kullanılır)

3-      Güvenilir açısından sorgulanabilir olması

4-      Tarih ve seri Numaralı olması 

 

YÜKSEK KARİYER TÜRKÇE DİLSEVİYE DEĞERLENDİRME BELGELERİ 

-Pasaport ( Aslı) ve İkamet kartı (aslı) yanında bulundurmaları zorunludur. (*)

-1 adet Fotoğraf yanında bulundurmaları zorunludur.(*)