Yös Kursu & Yos Courses

YÜKSEK KARİYER YÖS EĞİTİM MERKEZİ ve YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ;
YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) EĞİTİMİ

YÜKSEK KARİYER YOS COURSES  & TURKISH COURSES 


Avrupa ve Balkanlardaki üniversiteler ile yarışacak hale gelen Türk üniversiteleri Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaya başlandı.
Türkiye’deki üniversitelerde okumak isteyen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin girebilecekleri sınav “YÖS” (Yabancı Öğrenci Sınavı)' dır.
Türkiye’ye komşu ve komşu olmayan Irak, İran, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsveç, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Japonya, Azerbaycan Ukrayna, Rusya ve Gürcistan vatandaşı gençlerin de tercihi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri olmaya başladı.

Uzun yıllardır “YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ; Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacakları sınavlar hakkında sorularını her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duymaktadır.

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ;

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra üniversite sınavları sonrasında öğrencilerini yalnız bırakmamaktadır. Ücretsiz olarak verilecek rehberlik hizmetimiz içerisinde ,
Üniversite ve bölüm araştırması
Üniversite kontenjanlarının takibi
Üniversite ek kontenjanlarının takibi
Kayıt belgelerinin hazırlanması
Üniversitelerle irtibat kurulması

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ;
8 (sekiz) kişilik - 15 (on beş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde; IQ (intelligence quotient), Matematik , Geometri, Türkçesi yetersiz yabancılara (6 kur Türkçe Kursu hediye),Diğer kursiyerlerde (Bilgisayar/Muhasebe/ Diksiyon/Dış Ticaret/ Autocad/3 DS Max kurslarımızdan biri hediye) eğitimleri verilmektedir.

» IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı);
» Matematik (Temel matematiksel kavramlar)
» Geometri;
» Türkçe (6 kur) veya Diğer Mesleki Eğitimler ( Hediye)
» ikamet izin işlemleri (1 yıl) +(1 yıl daha)

IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı)

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.
Zekanın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.
Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:
Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,
Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,
Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,
Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,
Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,
Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,
Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme,
Mantık-Matematik Zekası: Problem çözme ve bilişsel düşünmedeki beceriler
olarak sayılabilir. Bir kişinin zeka seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı, veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği, veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.
IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı) Konuları;

Yös Kursu Genel Yetenek (IQ) 

1. Sayı Dizisi

2. Farklı Şekli Bulma

3. Harfli Tabloda İsteneni Bulma

4. Terazi (Şekil Denkliği)

5. Sayı – Şekil İlişkisi

6. Harf – Sayı İlişkisi

7. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir Veya 5×5 Su Doku

8. I. Satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar

9. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Hangi Şekil Tamamlar

10. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma

11. 3×3 Şekil Matrisinde ? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir

12. 7×7 Veya 8×8 Sembolik Matrisinde Şekil İçinden Şekiller Bulmak

13. Üç Boyutlu Küp Sayma

14. Üç Boyutlu Şekil Tamamlama

  Matematik (Temel matematiksel kavramlar)

 Matematik Eğitimi

 Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatta da bir insanın sık sık karşısına çıkar. Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir ve zihni geliştiren bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. Kişiye özgür ve önyargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli,mantıklı,tutarlı düşünmesini sağlar. Bu yüzden matematik dersi ilköğretimden yükseköğretim programlarına kadar her alanda yer alır.

 “YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan “YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ” Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacağı sınav için ortaöğretimden yükseköğretime geçiş için hazırlık olarak Temel Öğrenme Becerileri (IQ

 IQ(intelligence quotient),Matematik, Geometri eğitimini vermektedir.

 Yös Matematik (Temel matematiksel kavramlar ve konular)

MATEMATİK​ SAYILAR 

1. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

2.Ondalık Sayılarda Dört İşlem

3.Üslü Sayılar

4.Köklü Sayılar 

ÇARPANLARA AYIRMA

5. Sadeleştirme

6. Değer Hesaplama 

DENKLEM SİSTEMLERİ (1.Dereceden) 

7. İki Bilinmeyenli Sistemler

8. Üç Bilinmeyenli Sistemler 

KÜMELER 

9. Eleman Sayısı Hesaplama

10. Kesişim-Birleşim Bulma 

İŞLEM SORULARI 

11.(xoy=2x+5y-4xy gibi) 

ORAN- ORANTI

12. (Sözlü İfade İçermeyen) 

POLİNOMLAR 

13. Bölmede Kalan Bulma

14. Bilinmeyen Katsayıyı Bulma 

LOGARİTMA 

15. Logaritmalı Denklem

16. Bilinmeyen Cinsinden Bulma

17. Logaritma Değeri Hesaplama

18. Şekilli Soru (Değer Bulma) 

KARMAŞIK SAYILAR 

19. Dört İşlem

20. Denklemde Bilinmeyeni Bulma

21. Grafikli Sorular 

TRİGONOMETRİ 

22. Denklem Çözme

23. Şekilde Trigonometrik Değer Bulma (Üçgende veya karede veya dikdörtgende)

24. Toplam – Fark Formülleri

25. Ters Trigonometrik 

FONKSİYON 

26. Bileşke İle İlgili

27. Grafikten Değer Bulma

28. Fonksiyonel Denklem

29. Ters Fonksiyon İçeren Sorular 

LİMİT 

30. Trigonometrik Limit Bulma

31. Rasyonel Polinomlu Limit

32. Üslü – Köklü İfadelerde Limit 

TÜREV 

33. Bir Noktadaki Türevi Hesaplama

34. Kapalı Fonksiyonlarda Türev

35. Limit Biçiminde Türevli sorular

36. Grafikli Soru 

İNTEGRAL 

37. Belirsiz İntegral

38. Belirli İntegral

39. Alan Bulma

40. Belirli İntegralde Bilinmeyeni Bulma

41. Şekilli Soru 

LİNEER CEBİR 

42. Matriste Dört İşlem

43. Determinant Hesaplama

GEOMETRİ Kullanım alanları;

Geometri günlük yaşamın hemen her alanında gereklidir. Geometride uzunluk, alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır.

Geometri’ nin en çok iç içe olduğu dallar; cebir ve trigonometri, mimarlık, mühendislikler (Yol, köprü, yapı, makine, gemi ve uçak yapımı; maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili teknik çalışmalar, vb.), endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibernetik, tasarım, sanat vb.' dır geometrinin kullanılmadığı meslek ya da alan yok gibidir desek yerinde olur.

Geometri ve sanat bir sanat eserlerinin geometrik olması onlara estetik değerler kazandırmıştır. Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin resimde vücut oranları üzerine yaptığı çalışmalar, çizdiği eskizler bulunmaktadır. Bu orana Altın Oran denmektedir.

Geometri konu anlatımları:

ÇEMBER 

1. Çemberde Açı

2. Çemberde Uzunluk, 

DAİRE

3. Dairede Alan 

ÜÇGEN 

4. Üçgende Uzunluk

5. Üçgende Açı

6. Üçgende Alan

7. Üçgende Açı Ortay

8. Üçgende Kenar Ortay

9. Üçgende Benzerlik 

KARE 

10. Karede Uzunluk

11. Karede Açı

12. Karede Alan 

DİKDÖRTGEN

13. Dikdörtgende Uzunluk

14. Dikdörtgende Açı

15. Dikdörtgende Alan 

DÖRTGEN 

16. Dörtgende Uzunluk

17. Dörtgende Açı

PARALELKENAR 

18. Paralelkenarda Uzunluk

19. Paralelkenarda Açı

20. Paralelkenarda Alan 

YAMUK 

21. Yamukta Uzunluk

22. Yamukta Açı

23. Yamukta Alan 

ÇOKGEN 

24. Çokgende Uzunluk

25. Çokgende Açı