Osmanlıca Kursu

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumları Osmanlıca Kursu

Osmanlıca eserleri hem okumayı, hem anlamayı, hem de yazmayı Yüksek Kariyer’ in uzman hocalarından öğrenin.

Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlı Türkçesi yazıp okuyabilme becerisine sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Türkçe asıllı kelimelerin imlası, klişeleşmiş ekler ve kelimeler, Arapça asıllı kelimelerin imlası, Arapça kelimelerde mahiyet, Arapça ve Farsça tamlamalar, güzel yazı (hüsn-i hat).

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kültürel hayatlarını zenginleştirmekle beraber, bu alanda personele ihtiyaç duyan kurumlarda çalışabilirler.

Osmanlıca, 4 programdan (kurstan) oluşmaktadır:

1.Aşama: Osmanlıcayı hiç bilmeyenler için, Osmanlıca yazılan kolay metinleri kısa sürede okuma aşamasıdır.

2.Aşama: Osmanlıcayı az da olsa bilenlerin başvuracakları aşamadır. Bu aşamada Osmanlı Türkçesinin imlası anlatılacaktır.

3.Aşama: Osmanlıcaya girmiş Arapça ve Farsça kelimelerin imlasının anlatılacağı aşamadır.

4.Aşama: Osmanlıca yazılmış arşiv ve edebi metinleri okuyabilme aşamasıdır. Bu, en son seviyedir. Bu seviyeye katılabilmek için ilk üç seviyeyi bitirmiş olmak şarttı