Türk İşaret Dili Kursu

YÜKSEK KARİYER TÜRK İŞARET DİLİ KURSU 

Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Yüksek Kariyer Yabancı Dil, Mesleki ve Kişisel Gelişim KursuTürk İşaret Dili (TİD) kursu program:

İşaret dilini aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilen bireylerin yetiştirildiği bir kurs programıdır. İşaret Dili Eğitiminde kurumumuz da örgün eğitim verilmektedir bu kursumuza kayıtlar web üzerinden online yapıldığı gibi kursumuza gelip kayıt olabilmektedir.

İşaret dili bilen kişilerin sayısı artmasıyla birlikte işaret dili bilen çalışanlara ihtiyaç da aynı zamanda artmaktadır. Devlet kurumlarında ve özel sektörde işe alımlarda bazı kriterler arasında “işaret dilini bilen” ibarelerine rastlanmaktadır. Türk İşaret Dili kullanabilen kişiler aşağıdaki alanlarda çalışabilirler.

Halk Eğitim Merkezleri İşaret Dili Kurslarında, Belediyelerce Düzenlenen İşaret Dili Kurslarında uzman öğretici olarak ders verebilirler.

Adliyenin mahkemelerinde tercümanlık ve bilirkişi tercüman olarak da görev alabilirler.

Noterden tasdikli yeminli tercüman olarak, Tapu Daireleri, Karakollar, Hastaneler, Bankalar vs... (Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli tercümanlık yapabilmektedirler.)

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği tüm spor dallarında görevlendirilmek üzere spor organizasyonlarında tercüman olarak spor kulüplerine hizmet vermektedirler.

Dernek ve Spor Kulüplerinde işitme engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarında yardımcı olmak üzere aylık ücretle veya günlük ücretle hizmet vermektedirler. 

İşaret Dili Kursu'na Kimler Katılabilir?

İşaret Dili Eğitimi'ni, işaret dilini öğrenmek ve kariyer anlamında kendini geliştirmek isteyen herkes alabilir. İşaret dili öğretici ve tercümanlığı eğitimini ise en az ön lisans mezunu olan işaret dilini öğrenerek meslek edinmek isteyen herkes alabilir

Türk İşaret Dili Temel Eğitimi ve Ders Başlıklar

 Okul ve eğitim işaretleri 

 İşaret dili ve çevre 

 Gıda ve giyim işaretleri 

 Dil bilgisi kavramları 

 Duygular ve eşyalar 

 Zaman ve zaman dilimleri 

 Trafik ve canlılar 

 Meslekler 

 Spor ve coğrafi terimler 

 Karşılıklı konuşmalar 

 Türk İşaret Dili Temel Eğitimi Eğitim Süresi; 

 120 Saat =16 Saat Yüz yüze Eğitim+84 Saat Uzaktan  ve + 20 Saat Online Eğitim. Toplam 120 Saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifika sınavına girmeye hak kazanır.  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Kariyer Yabancı Dil, Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursu’ da. 120 Saatlik İşaret Dili eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz, iş başvurularında bir adım öne çıkmakta, çalışmaya devam ettikleri iş yerlerinde ayrıcalıklı olarak çalışmaktalar. 

120 saatlik İşaret Dili eğitimleri öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlarken, işitme engelli bireylerle ilk iletişimi sağlamak için kelimelerin ve basit diyalog cümlelerinin öğrenilmesinden oluşmaktadır. Diyalog cümleleriyle kendini duymayan bir bireye tanıtabilen öğrenci işitme engelli bir bireye yardımcı olabilecek düzeye gelirken Sağır Kültürü hakkında da bilgilenmeye başlayan öğrenciye ‘’İşaret dili ve İşaretlendirilmiş Türkçe’ nin’’ farkı da öğretilerek öğrencinin bilgilenmesi sağlanmaktadır. İşaretlendirilmiş Türkçe’ nin duyulan her kelimenin tek tek işaretle anlatılmaya kalkışılmasıdır ve bu durumda işaret dili değil anlamı olmayan ve hiç bilinmeyen bir dil (Tarzanca) meydana geldiğini de örneklerle öğretmeye başlamaktayız. 

İşaret dilini yeni öğrenen kursiyerler işaretleri sürekli tekrar ederek ve kendisine verilmiş kaynaklardan yararlanarak, evde ayna karşısında pratik yapmasıyla işaretlerin serileşmesini sağlayabilirken, kursumuza gelen gönüllü İşitme Engelli/Sağır bireylerle de iletişime geçerek kelimeleri unutmaması ve cümleleri oluşturması açısından da pratiğine büyük katkı sağlayabilmektedirler. (El kaslarının güçlenmesi için de el hareketleri yapabilir ve el içine alacağı stress toplarından faydalanabilir.) 

İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türkçe, İngilizce, Çince vb. konuşma dillerinde görüldüğü gibi Amerikan İşaret Dili, İngiliz işaret Dili, Türk İşaret Dili vb. işaret dillerin sözcük/işaret yapısı, sözdizimi, soru yapıları, anlam yapıları, dilbilgisi kuralları vardır. İşaret dilleri de konuşma dilleri gibi karmaşık bir yapıya sahiptir. İşaret dilleri hem somut (kedi, kitap vb.) hem de soyut kavramları (akıl, zeka, din vb.) içermektedir. Dünyada sadece bir tane işaret dili yoktur, bilinen ve üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan 100 civarında işaret dili vardır. Bir tane işaret dili biliyor olmak, diğer işaret dillerini doğrudan bilmek anlamına gelmemektedir. Bir kişi Türkçe biliyorken aynı anda İngilizce biliyor anlamına taşımamaktadır, Türkçe bilen bir kişi İngilizceyi nasıl öğrenebilirse, TİD (Türk İşaret Dili) bilen birisi de aynı şekilde Amerikan İşaret Dili(ASL)’ni öğrenebilirler.
       İşitme Engelli veya sağır olmak demek illaki bir işaret dilini tam anlamıyla bildiği anlamına gelmez. Türkiye’de de, dünyada da pek çok sağır insan kendi ülkelerine ait olan işaret dilini bilmemektedir, ev-içinde geliştirilen ev işaretlerini kullanmaktadırlar. Öte yandan Anadili işaret dili olan Sağırların bütün işitme engellilere ve sağırlara oranı %5 civarındadır. Diğerleri ise sonradan, özellikle işitme engelliler/sağırlar okullarında veya sağırlar derneklerinde işaret dilini öğrenirler.
       Bilinen bir yanlış da şudur ki, işaret dillerinin konuşma dillerinden türediğidir, işaret dilleri konuşma dillerinden türememiştir. Ayrıca işaret dilleri konuşma dillerindeki sözcüklerin(kelimelerin) karşılığı olan işaretleri yan yana oluşturulmamaktadır. Örneğin bir şarkı sözü veya konuşma veya cümleyi olduğu gibi kelime-kelime işaretlerle anlatılmaya kalkışıldığında ‘’Tarzanca’’ gibi bir görünüm sergiler. Çünkü kendi konuşma dilimize farklı bir dili uyarlamaya kalkmamız o dilin dilbilgisi ve gramer yapısını yok saymak olur. İşaret dilleri Türkçe gibi sonradan eklemeli bir dil değildir, örneğin Türkçedeki gibi –i hali, -yor eki yoktur ama bu işaret dillerinin asla zayıf bir dil olduğu anlamına gelmez. Çünkü dünyadaki konuşma dilerinin büyük bir kısmı sondan eklemeli değildir ve bazılarında da çok az son-ek bulunmaktadır. Ve yine zaman eklerinin olmaması da işaret dilinin zayıf bir dil olduğunu göstermez (Zaman kavramlarını belirtecek işaretlerden yardım alınır) Yine en bilinen örnek Mandarin Çincesidir ve bu dilde geçmiş zaman, gelecek zaman gibi ekler mevcut değildir.

      İşaret dilleri hakkında bilinmesi gereken en önemli konulardan birini özetle şöyle anlatabiliriz, Bir toplumda kullanılan işaret dilinin o toplumun dilinden türediği gibi yanlış bir algıya kapılmamak gerekir. İşaret dili konuşma dilinden türemediği gibi tüm dilsel toplulukların da kullandığı tek bir işaret dili de yoktur. Toplumsal işaret dilleri o toplumlara özgüdür ve içlerinde özerk dilbilgisel ve anlamsal yapıları barındırmaktadır. 

Türk İşaret Dili Temel Eğitimi Kurs Sertifikası 

Resmi ve geçerli Türk İşaret Dili sertifikasının örneğini aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Sertifikalar E-özel (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Elektronik Kurs Otomasyonu) sistemi üzerinden hazırlanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 işgününü aşmamaktadır.

E-özel otomasyonu sayesinde kurumumuzdan alacağınız tüm sertifikalar online doğrulamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından almış olduğunuz sertifikalarınızı doğrulamak için https://e-ozel.meb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Kurumumuzdan almış olduğunuz sertifikanızı isterseniz yurt dışında geçerli hale de getirebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz. 

İşaret Dili Eğitimi Kursu sertifikası sınavı Geçerliliği;

Eğitimin süresinin bitiminin ardından kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde (kurs programına ve kursiyer yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.) Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde Kurs bitirme sınavı yapılır. Kurs bitirme sınavına katılan ve en az 100 puan üzerinden 45 puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Yanlış cevaplar doğruları götürmez. Örneğin 25 soruluk bir sınavda 12 doğru cevabınız varsa sınavda başarılı olursunuz. 

Türk İşaret Dili Kursu sertifikası ile Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında çalışabilirler. Kurumumuzdan alacağınız tüm kurslar ve sertifikalar M.E.B. onaylı olacağı için Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 1739 Sayılı ve 14/06/1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu gereği özel ve devlet kurum ya da kuruluşlarının kabul etmesi zorunludur.

Ayrıca dilerseniz kurumumuzdan almış olduğunuz kurs bitirme belgesini yurt dışında da kullanabilirsiniz. Sertifikanız çıktığında hangi ülkede kullanacağınızı eğitim koordinatörlerimize belirtirseniz gerekli tüm yasal işlemleriniz kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Merkezi Eğitim Kurumlarından aldığınız sertifika, kamu personeli seçme sınavlarında (KPSS) geçerlidir. KPSS tercih kılavuzunda özel nitelikler bölümünde “MEB Onaylı Sertifika” ibaresi ile belirtilen sertifika türlerini kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

İşaret Dili Eğitimi Kursunun Belgelendirilmesi 

Kurumumuzdan alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika örnekleri aşağıdaki gibidir. Sarı çerçeveli sertifika yeni online doğrulamalı sertifikadır. Mavi çerçeveli sertifika ise eski sertifika türüdür. Sertifikalarınız online doğrulamalı yeni sistem sertifikadır. Online doğrulama sistemi birçok alandaki karışıklığı gidermekte ve sertifikanın gerçekliğinin kontrolü açısından fayda sağlamaktadır.  

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitim Kursu Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-özel” sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.