Yabancı Dil - Rusça Kursu

RUSÇA DİL EĞİTİMİ

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.

RUSYA ile ticaret yapan veya yapmaya çalışan firmaların çalışanları veya çalışmak isteyenler Rusça öğrenmek veya Rusçalarını geliştirmek isteyen her hesin öğrenmesi gereken dil eğitimidir. Bugün Üniversiteden yeni mezun olmuş veya daha iyi bir işe girmek isteyen birinden diğer dillerin yanında Rusça öğrenmek kendisine artı özellik katacaktır. İş kariyerinde yeni fırsatlar yakalayacaktır.

Rusya veya Orta Asya ülkelerine çalışmak /gezmek için gitmek istiyorsanız, mutlaka Rusça öğrenmeniz gerekmektedir.

Rusça Öğrenmek Zor Mu?

Eğer Rusçayı diğer diller ile kıyaslarsak; Rusça ilk anda zor gelebilir, ama alfabeyi ve temel gramer kurallarını öğrendikten sonra emin olun Rusça öğrenmek zevkli bir hale gelecektir. 
Rusça, Türkçeye hem çok benzer hem de hiç benzemez. Yani şöyle; Rusçada her kelimenin 10 farklı çekimi var dersek abartmış olmayız. Örneğin, рука (el) kelimesi - руку, руки, рукой, руках, руками, рукам, рук, руке, vb. gibi cümledeki yerine göre çekime uğrar.
Rusça dilinin en zor bölümü vurgu kısmıdır. Bir kelimenin vurgusu çekimine göre yer değiştirmektedir. Örneğin, руки kelimesi ismin -in halinde çekilmiş ise, vurgu sondadır (rukii). Bu kelime aynı zamanda Rusça рука kelimesinin çoğuludur (eller). Bu durumda vurgu baştadır (ruuki). 

Rusça Dil eğitimimiz, 8 ( sekiz) kişilik - 15 (onbeş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde eğitmenler verilmekte.

» Başlangıç Düzey : (Temel dil kullanımı)-(A1-A2)

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)-(B1-B2)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı)- (C1-C2)

 

 BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)

 A1 Seviyesi

Rusça eğitimi hiç almamış yâda çok az Rusça bilgisi olan öğrencilere uygulanır. Bu kur sonunda: Öğrencilerin gramer bilgisi gelişir, hafif seviyede dil konuşabilir ve yazar. Örneğin: Selamlaşma - vedalaşma, kendini tanıtabilme, zevklerinden bahsedebilme, bir kart postal yazabilme, planlarından bahsedebilme, öneri yapabilme, kabul ve ya reddedebilme, olumlu ya da olumsuz fikir verme, günlük tutabilme...

A2 Seviyesi

Bu seviyedeki kursiyerler; temel Rusça eğitimi almış, belli oranda Rusça konuşabilen ve gramer bilgisine sahip durumdadırlar. Kur sonunda: Kursiyerler günlük konuşmaları kısa cümlelerle de olsa yapabilirler. Örneğin: yön sorma ve tarif edebilme, kültürel etkinliklerle ilgili bir makaleyi anlayabilme, tavsiye verebilme, verilen bilgilerden yola çıkarak bir hikaye yazabilme, bir gününü anlatabilme, bir romanın özetini anlayabilme, duygu-düşüncelerini ifade edebilme, geçmişteki olayları anlatabilme, mektup yazabilme...

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olacaktır

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı, Rus olan bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

ORTA DÜZEY (B1-B2)

B1 Seviyesi

Başlangıç seviyesinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve Rusçayı belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen katılımcılar içindir. Bu kur sonunda: Kursiyerler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla kısa konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleleri kullanmaya başlarlar ve okuduklarını orta düzeyde anlayabilirler. Örneğin: Zevklerinden bahsedebilme, geçmişteki bir olayı yazabilme, sanat hakkındaki kısa bir makaleyi anlayabilme, bir reklam ve ya şarkıyı anlayabilme, bir değer yargısını ifade edebilme, geçmişteki bir olayı anlatabilme...

B2 Seviyesi

Rusçayı belli sınırlarda bilinçli olarak konuşabilen öğrenciler içindir. Bu kur sonunda: Katılımcılar bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orijinal kitapları okuyup anlayabilirler. Örneğin: Sevinç, öfke, memnuniyetsizliğini, izlenimlerini belirtebilme, mimari bir projeyi anlayabilme, şikayet edebilme, teyit edebilme, gazete yazılarını anlayabilmek, kısa yazılar yazabilme, bir internet sitesindeki bilgileri anlayabilme, tartışmaları takip edebilme...

Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olacaktır

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

 

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 Seviyesi

Orta düzeyinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve Rusçayı iyi derecede kullanabilen öğrenciler içindir. Örneğin: Önemli konularda üstlendikleri sorumluluklardan bahseden kişileri anlama, açıklayıcı yorumları anlayabilme, kişisel seçimini doğrulama, telefonda konuşabilme, bir fikre karşı savunma yapabilme, her yönüyle dili anlayabilme, doğrudan sanal ortamda karşılıklı değişimleri anlama, bir metnin geçiş noktalarını anlayabilme, şaşkınlığını gösterebilme, yazılı ya da sözlü bir söylem gerçekleştirebilme...

C2 Seviyesi

Bu kur Sonunda: yabancılar her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Örneğin: Kısa metrajlı bir filmin hikayesini anlayabilme, el ilanı hazırlayabilme, karşılıklı bir değişim ortamında, söz alabilme, konuşma yapabilme, birinin konuşmasını engelleyebilme, politik-ekonomik bir tartışmanın özünü anlayabilme, görsele dayalı deyimleri kullanabilme, iddialara karşı çıkabilme, verilenlerden yola çıkarak bir senaryo yaratabilme, bir televizyon eleştirisini anlayabilme, bir konuşmanın özetini anlayabilme, konuşmaları özetleyebilme, niyet mektubu yazıp anlayabilme, bir tabloyu kendi yorumuyla anlatabilme, bir durumun komik yönünü anlayabilme...

Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olacaktır.

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmaları da (okuma, yazma, dinleme ve anlama) yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz. Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.