Yabancı Dil - Arapça Kursu

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

Arapça dil eğitimimizi, 8 (sekiz) kişilik-15 (onbeş) kişilik  gruplar halinde, zengin materyaller, deneyimli eğitmenler eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde veriyoruz.

» Başlangıç Düzey: A1-A2

» Orta Düzey: B1-B2

» İleri Düzey: C1-C2

BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)

Başlangıç Düzeyinde Neler Öğrenebilirim?

Başlangıç düzeyin sonunda bir Arapla rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikayeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün,ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

 ORTA DÜZEY (B1-B2)

Orta Düzeyde Neler Öğrenebilirim?

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

İleri Düzeyde Neler Öğrenebilirim?

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, dini metinleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmalarınızda okuma, yazma, dinleme ve anlama yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz..Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz.Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

 

                  

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 Başlangıç

Düzey

A

(192  saat)

 A1

(96 saat)

 مبتدي

 Bu seviyede katılımcı; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2

(96 saat)

فوق المبتدي

Bu seviyede katılımcı; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta

Düzey

 

B

(192  saat)

B1

(96 saat)

متوسّط

 Bu seviyede öğrenci; ana dili Arapça olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2

(96 saat)

فوق المتوسّط

Bu seviyede öğrenci; herhangi bir konudaki edebi eser ya da makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri

Düzey

 

C

(192  saat)

 

C1

(96 saat)

متقدّم

Bu seviyede öğrenci; Arapçayı iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2

(96 saat)

فوق المتقدّم

Bu seviyede öğrenci; Arapçayı hiç bir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.