Eğiticinin Eğitimi Kursu

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) ve 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş tüm özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında (diğer şartları sağlaması ile birlikte) eğitmenlik yapmak isteyenler
 • Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler
 • İnsan kaynakları bölüm çalışanları, kurum çalışanlarına verecekleri hizmet içi eğitimler…
 • Aday eğitim uzmanları, eğitim sorumluları, Sürekli sunum yapan ekip takım liderleri ve çalışanları
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı biriminde görev alan kamu çalışanları
 • Görevleri gereği sunum yapıp eğitim vermek zorunda olan tüm çalışanlar...
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosuna dâhil olan, (İSG Uzmanları)
 • Çalıştıkları Kurumda hizmet içi eğitim vermek isteyen ve eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler, 
 • İşletmelerde personellere eğitim veren eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler,
 • Eğitimcinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları ise;
  En az Lise ve dengi okullardan mezun olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
 • Önceki yönetmeliklere göre 30 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası’na sahip olup, yeni yönetmelik gereği (45 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası) na tamamlaması gerekenler.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNİ VEREN KURUMLAR

08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen Özel Öğretim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Kariyer Eğiticinin Eğitimi Kursu'MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Programını ve sertifikasını vermeye yetkilidir. MEB onaylı Eğiticinin Eğitimi sertifikası soğuk damgalıdır. Ayrıca En geniş yetki ve geçerlilik süresine sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı “Eğiticinin Eğitimi” belgesidir. 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI 

A-ÖĞRENMENİN OLUŞUMU – I

 1.      Nasıl Öğreniyoruz?
 2.      Bilgiyi İşleme Modeli
 3.      Grup Çalışması – Uygulama
 4.      Öğretim ilkeleri
 5.      Öğretim Stratejileri

6. Üst Düzey Öğrenmeler

7. Öğrenme Hedefleri

8. Grup çalışması – Uygulama

9. Gün Değerlendirmesi

 

B. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

1. Eğitim İhtiyaç Analizi

2. Eğitim Programının Öğeleri

3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

4. Grup Çalışması – Uygulama

5. Program ve Tasarım

6. İçerik Seçimi

7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

8. Grup Çalışması – Uygulama

9. Eğitim Ortamı

10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

14. Eğitim Notlarının Hazırlanması

15. Grup Çalışması – Uygulama

16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması

18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

19. Grup Çalışması – Uygulama

20. Gün Değerlendirmesi

D. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA

1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

2. Eğitimcinin Rolü

3. Grup Çalışması – Uygulama

4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

6. Topluluk Önünde Konuşma

7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar

9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

11. Grup çalışması – Uygulama

12. Gün Değerlendirmesi

E. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

4. Slaytların Yazılımı

5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

6. Ses ya da Müziğin Seçimi

7. Grup Çalışması – Uygulama

8. Gün Değerlendirmesi

A. GERİBİLDİRİM

1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

2. Soru Sorma Teknikleri

3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

4. Soru Düzeyleri

5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

6. Yanıtların Alınması

7. Katılımcıların Soruları

9. Grup Çalışması – Uygulama

10. Gün Değerlendirmesi

 

F. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

2. Değerlendirme

3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

4. Grup Çalışması – Uygulama

5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

6. Grup çalışması – Uygulama

7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

8. Değerlendirme ve Not Verme

9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

10. Grup Çalışması – Uygulama

11. Gün Değerlendirmesi

 

G. SUNUM UYGULAMALARI

1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.

2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.

 

#yüksek_kariyer_Eğiticinin_Eğitimi_kursu,

#maltepe_Eğiticinin_Eğitimi_kursu,

#maltepe_yuksekkariyer_Eğiticinin_Eğitimi_kursu,

#Eğiticinin_Eğitimi _kursu,

#Eğiticinin_Eğitimi _kursu_Maltepe,

#Eğiticinin_Eğitimi _Kursu_Kadıköy,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Kartal,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Ataşehir,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Ümraniye,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Üsküdar,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Şişli,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Mecidiyeköy,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Taksim,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Beşiktaş,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_ fiyatları,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_İstanbul,

#yuksekkariyer_Eğiticinin_Eğitimi_kursu,

#Eğiticinin_Eğitimi_kursu_Maltepe,

#Eğiticinin_Eğitimi_Okulu,

#Eğiticinin_Eğitimi,