Bilgisayarlı Genel Muhasebe

YÜKSEK KARİYER BİLGİSAYARLI GENEL MUHASEBE KURSU

Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Genel Muhasebe Kursuna Muhasebe ve Finans alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe ve Finans departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen, Mali Müşavir olmak isteyen ,kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

Genel Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Genel muhasebe eğitimine katılan kursiyerlerimiz tekdüzen hesap planını öğrenerek bir ticari işletmenin dönembaşı , dönemiçi ve dönemsonu muhasebe kayıtlarını, Mali Tabloların hazırlanmasını, beyannamelerin doldurulmasını (Kdv, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vb.) , işçi maaş bordrolarının hazırlanmasını muhasebe programı üzerinde uygulamalı olarak yaparak öğrenirler. Ayrıca bir ticari işletmenin nasıl kurulduğunu, değişiklik işlemlerini ve kapanış işlemlerini örnek uygulamalarla yaparlar. Kurs bitiminde kursiyerlerimiz kendilerine olan güveni kazanarak bir işletmenin resmi muhasebesini yapabilecek seviyeye gelirler. Eta Logo ve Mikro Ticari paket Programlarında eksikleriniz veya hiç bilginiz yaksa Yüksek Kariyer Bilgisayarlı Muhasebe Kursu  tam aradığınız kurs olacaktır.

 

Yüksek Kariyer Genel Muhasebe Kursu Eğitim İçeriği

 • Muhasebenin tanımı ve amacı
 • Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
 • Muhasebe bilgisinin kullanıcıları
 • Muhasebe mesleği(serbest muhasebeci mali müşavir-yeminli mali müşavir)
 • Muhasebe türleri
  • Genel muhasebe
  • Maliyet muhasebesi
  • Yönetim muhasebesi

GENEL MUHASEBE KURSU - İŞLETMELER

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin tanımı
 • 2.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve kapanış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Yazar kasa kullanma şartları ve yazar kasa alım için yapılması gereken gerekli işlemler
 • Sgk açılış bildirimi ,adres değişikliği bildirimi ,kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirimi,kapanış bildirimi ve örnek uygulamalar

GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ ŞİRKETLER VE TANIMLARI

 • Şirketlerin türleri
 • Şahıs şirketleri tanımı oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
 • Sermaye şirketleri
  • Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
  • Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBEDE TEMEL BELGELER :
 • Fatura tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • İrsaliye tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması 
 • İrsaliyeli faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • E-faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • E-arşiv faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Perakende satış fişlerinin  tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Gider pusulasının tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Müstahsil makbuzunun tanımı, düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Serbest meslek makbuzunun tanımı, düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Tahsilat makbuzunun tanımı ,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Tediye makbuzunun tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Ücret bodrosunun tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Diğer belgelerin tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması

 

GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ DEFTER
 • Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler
  • Yevmiye defteri (Günlük defter) tanımı ve örnek uygulamları
  • Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve örnek uygulamları
  • Envanter defteri tanımı ve örnek uygularları
  • Pay defteri tanımı ve örnek uygularları
  • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri tanımı ve örnek uygularları
  • Yönetim kurulu Karar defteri tanımı ve örnek uygularları
  • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tanımı ve örnek uygularları
 • İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler
  • İşletme Hesabı Defteri tanımı ve özellikleri
 • Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler
  • Serbest meslek kazanç defteri tanımı ve özellikleri

GENEL MUHASEBE KURSU - BEYANNAME VE BİLDİRGELER

 • Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Muhtasar beyanname (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Geçici vergi beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Gelir vergisi beyannamesi(düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Kurumlar vergisi beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • BA ve BS bildirgeleri

GENEL MUHASEBE KURSU - SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Ssk işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Bordro hesaplama
 • Fazla mesai ve prim hesaplama
 • Kıdem tazminatı hesaplama
 • İhbat tazminatı ve ihbar süreleri hesaplama
 • Yıllık izin süreleri hesaplama 

GENEL MUHASEBE KURSU - TEKDÜZEN HESAP PLANI

 • Hesaplarının tanımı , işleyişi ve örnek uygulamalarının yapılması
 • İthalat maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Stok maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Sabit kıymetlerin(duran varlıkların) muhasebeleştirilmesi ve amotisman uygulaması
 • Faiz ve kur farklarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • İşçi ücretlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Damga vergisi hesaplamaları ve muhasebeleştirilmesi
 • Gelir vergisi /kurumlar vergisi stopajı kdv tam/kısmi tevkifat’’işlemlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Dönem sonu işlemleri (kar ve zararın hesaplanması)ve muhasebeleştirilmesi 

 

GENEL MUHASEBE KURSU - MALİ TABLOLAR :
 • Bilançonun tanımı,bölümleri,düzenlenmesine ilişkin ilkelerin sunumu ve örnek uygulama ile hazırlanması 
 • Gelir tablosu tanımı, bölümleri,düzenlenmesine ilişkin ilkelerin sunumu ve örnek uygulama ile hazırlanması
 • Muhasebe programı üzerinde örnek bir şirketin açılış fişinin,dönem içi işlemlerinin ,dönem sonu muhasebe kayıtlarının ve kapanış fişinin uygulamalı olarak yapılarak Mizan ve Mali tabloların hazırlanması ile  ilgili vergi beyannameleri uygulamalı olarak doldurulmaktadır. 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU – ETA-LOGO VE MİKRO  PROGRAMLARIN UYGULAMALARI

ETA-LOGO VE MİKRO  SİSTEM  İŞLEMLERİ

 • Şirket Açma İşlemleri
 • Şirket Kapatma işlemleri
 • Birim setleri oluşturma

ETA-LOGO VE MİKRO  STOK MALZEME KARTLARI

 • Stok Malzeme Kartları 
 • Stok Malzeme Devir Fişleri
 • Stok Envanter Raporları
 • Stok Ekstreleri 
 • Stok Malzeme Sınıf Listesi
 • Stok Kar-Zarar Raporları

ETA-LOGO VE MİKRO  CARİ MODÜLÜ

 • Cari Hesap Tanıtım Kartları
 • Cari Açılış Fişleri
 • Cari Borç Alacak Raporları
 • Cari Ekstreleri
 • Cari Fişleri

ETA-LOGO VE MİKRO  İRSALİYE MODÜLÜ

 • Alış İrsaliyesi
 • Satış İrsaliyesi
 • İrsaliyelerin Faturalaştırılması
 • İrsaliye Rapoları

ETA-LOGO VE MİKRO  FATURA MODÜLÜ

 • Mal Alış Faturaları
 • Mal Satış Faturaları
 • Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları
 • Alış İade Faturaları
 • Satış İade Faturaları
 • İskontolu Alış ve Satış Faturaları
 • Fatura Raporları
 • Fatura KDV Raporları

ETA-LOGO VE MİKRO  ÇEK SENET MODÜLÜ

 • Çek Giriş Bordorsu
 • Çek Çıkışı(Cari hesaba) Firma Çekleri
 • Senet Girişi
 • Senet Çıkışı (Cari hesaba)
 • Müşteri Senet Çıkış (CİRO) Bordrosu
 • Müşteri Senet Tahsil Bordrosu
 • Firma Çeki  Banka İşlemleri 
 • Müşteri Senet Ciro İşlemleri
 • Müşteri Senetlerini Tahsile verilmesi
 • Müşteri Çekleri Bankaya Tahsile Verilmesi
 • Müşteri Çek Senet Raporları
 • Firma Çek Senet Raporları
 • Müşteri Çeki Ciro Raporları
 • Müşteri Senetleri Ciro Rapoları

ETA-LOGO VE MİKRO  KASA MODÜLÜ

 • Kasa Kartı  ve Kasa Devir işlemleri
 • Kasa Tahsil
 • Kasa Tediye
 • Kasa  dan Bankaya Nakit yatırma
 • Kasa dan Bankaya Nakit Çekme
 • Hizmet Faturalarının Kasa Tediye işlemleri
 • Verilen Hizmet Faturalarının Kasa Tahsil işlemi

ETA-LOGO VE MİKRO  BANKA MODÜLÜ

 • Banka Hesap Kartı ve Banka Devir İşlemleri
 • Banka Gelen Havale İşlemleri
 • Banka Gönderilen Havale İşlemleri
 • Banka dan Çek Ödeme işlemleri
 • Banka Hareket Raporları
 • Banka Ekstresi

ETA-LOGO VE MİKRO  MUHASEBE ENTERGE İŞLEMLERİ

 • Stok Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
 • Cari Hesap Kartları Muhasebe Enterge Bağlantıları
 • Kasa Hesap Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
 • Banka Hesap Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
 • Hizmet Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları

ETA-LOGO VE MİKRO  FATURA MUHASEBE ENTEGRASYONU

 • Alış ve Satış Faturalarında Muhasebe Entegrasyonu
 • Alınan Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu
 • Verilen Hizmet Faturalır Muhasebe Entegrasyoru

ETA-LOGO VE MİKRO  3 KASA MUHASEBE ENTEGRASOYUNU

 • Kasa Tahsi Muhasebe Bağlantı Entegrasyoru
 • Kasa Tediye Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu
 • Kasa - Banka  Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu
 • Kasa Fatura Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu

ETA-LOGO VE MİKRO  BANKA MUHASEBE ENTEGRASYONU

 • Banka Gelen Havale Muhasebe Entegrasyonu
 • Banka Gönderilen Havale Muhasebe Entegrasyonu
 • Banka Çek Ödeme İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu
 • Banka Alınan Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu
 • Banka Verilen Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu

ETA-LOGO VE MİKRO  ÇEK SENET MUHASEBE ENTEGRASYONU

 • Müşteri Çeki Muhasebe Entegrasyonu 
 • Firam Çeki Muhasebe Entegrasyonu
 • Müşteri Senedi Muhasebe Entegrasyonu
 • Firma Senedi Muhasebe Entegrasyonu
 • Müşteri Çek ve Senet Ciro  Muhasebe Entegrasoyunu
 • Firma çeki Banka dan  Ödeme Muhasebe Entegrasyonu

ETA-LOGO VE MİKRO  MUHASEBELEŞTİRME BAĞLANTI KODLARI

 • Ticri Modülün Muhasebeleştirme Bağlantı kodları
GENEL MUHASEBE KURSU SONUNDA ALINABİLECEK SERTİFİKALAR

 

MEB MUHASEBE SERTİFİKASI

MEB Muhasebe Sertifikası; Muhasebe kursu sonunda bilgilerinizi Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Muhasebe Sertifikası ile de belgeleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Muhasebe sertifikasının kamu düzeyinde ve resmi kurumlarda geçerliliği vardır.