Lojistik Yönetimi Kursu

LOJİSTİK YÖNETİMİ KURSU

AmaçProgramda; katılımcılara Müfredatı belirlenen lojistik hazırlık programı sunulmaktadır. Lojistik ve lojistik yönetimine ilişkin süreçler uygulama ve örnekler çerçevesinde ele alınır. Katılımcılar; lojistik işletme faaliyetlerinde kaynakların verimli kullanımı için büyük bir öneme sahip olan lojistik ve tedarik zinciri konularında uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kavrama/uygulama seviyesinde sahip olacaklardır.

LOJİSTİK KURSU EĞİRİM KONU BAŞLIKLARI

 • LOJİSTİK, TANIMI, GELİŞİMİ VE FAALİYETLER
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİĞİN TARAFLAR 
 • LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI
 • YÜKLEME, AMBALAJLAMA, ETİKETLEME, ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 
 • TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 
 • TAŞIMACILIK TÜRLERİ 
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SİPARİŞ YÖNETİMİ 
 • TALEP TAHMİNİ VE PLANLAMA 
 • MALZEME VE ENVANTER YÖNETİMİ, TERSİNE LOJİSTİK 
 • DEPO VE TESİS YERİ SEÇİMİ, LOJİSTİK MERKEZLER 
 • LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE E-LOJİSTİK 
 • LOJİSTİK STRATEJİLER, LOJİSTİKTE KALİTE VE LOJİSTİKTE PERFORMANS YÖNETİMİ
 • LOJİSTİK MALİYETLER VE LOJİSTİKTE YENİ KONULAR
 • UlUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, LOJİSTİKTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON VE YASAL SORUMLULUKLAR
 • LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SATIŞ TEKNİKLERİ