İnsan Kaynakları Kursu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KURSU 

Yüksek Kariyer İnsan Kaynakları Yönetimi kurs programı, insan kaynakları yöneticileri ve çalışanlarının, kariyerine ve bu alanda yön vermek isteyen kişiler, insan kaynakları kursu sertifika sahibi olmak isteyen herkesin katılabileceği bir eğitim programıdır. En az ortaöğretim düzeyinde olan herkes bu eğitim programından yararlanabilir. 

YÜKSEK KARİYER İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KURS PROGRAMININ AMAÇLARI;

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, özel sektörde şirketlerin daha verimli çalışabilmeleri için gerekli olan insan kaynağını sağlarlar. Söz konusu kurs programı ülkemizde bu alanda çalışacak personel gereksinimini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara sağlanacak istihdam olanağının yanında şirket içindeki her birimin gereksinimi olan nitelikli insan kaynağı da sağlanmış olacaktır.
 • Program içeriğinde, insan kaynağının planlanması, yapılacak işin analizi, personel seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlendirilmesi, ücretlendirme, personel yönetimi gibi konular yer almaktadır. Araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri kullanılacaktır.
 • Program ayrıca sektörde kullanılan bilgisayar programlarının eğitimi ile desteklenecektir
 • Eğitimin Belgelendirilmesi; Eğitimimi tamamlanması ile ilgili mevzuat gereği kurs bitimi sonunda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak Kurs Bitirme sınavı sonunda başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi”, düzenlenir. Sınava girmeyen kursiyerler kurs Müdürlüğünce Kus katılım belgesi düzenlenecektir.

 Bu program kursiyerlerin;

 1. İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisini kavramalarını,
 2. İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri öğrenmelerini,
 3. İş analizi yapabilmelerini,
 4. Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini,
 5. İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
 6. Çalışanların performanslarına göre ücretlendirmelerini yapabilmelerini,
 7. Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

¨      İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

¨      STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

¨      İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

¨      İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

¨      PERFORMANS YÖNETİMİ

¨      KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME 

¨  EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

¨  MOTİVASYON ve ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

¨  İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI

¨  ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI

¨  İZİNLER

¨  ÖRNEKLERLE ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME ve UYGULAMALAR

 

EĞİTİM SÜRESİ 32 SAAT (Planlama; 4 GÜN X 8 SAAT)