Yabancılar İçin Türkçe Kursu

TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Türk tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe, bugün geniş bir coğrafyada 200.000 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.

Türk Tarihsel akışı içerisinde birçok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi, hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun' nun amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Türkçe Dil Kursu Birimi; alanında uzman, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış, en az iki yabancı dil bilen, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan 8-15 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır.

YÜKSEK KARİYER Türkçe Dil Kursu’na katılmak isteyen yabancı uyruklular, Türkçe Dil Kurslarımıza ön kayıt yaptırarak, kurumumuzdan kendilerine verilen veya gönderilen “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurarak “Türkçe Dil Kursu Vizesi” alabilmekte ve Türkiye’ye geldiklerinde kursumuza kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Kursumuzdan alacağı öğrenci belgesi ile kurs süresi boyunca “Oturma İzni” (Residence Permit) alabilmektedirler.

Kursun bitiminde kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı sertifika sınavına girerek başarılı olanlar M.E.B onaylı “Türkçe Yeterlilik Belgesi” (Türkçe Diploması) almaya hak kazanmaktadırlar.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.

Yabancılar için Türkçe Dil eğitimimiz, 8 ( sekiz) kişilik - 15 (on beş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde eğitmenler verilmekte.

» Başlangıç Düzey : (Temel dil kullanımı)

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı )

 

BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)

A1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.

A2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir;

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

ORTA DÜZEY (B1-B2)

B1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. B1 seviyedeki bir kişi konuşulduğu bölgelerde yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir.

B2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. B2 seviyesindeki olan kişiler, olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.

Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir;

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini spontane ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.

C2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.

Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir;

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. Ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmaları da (okuma, yazma, dinleme ve anlama) yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz. Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE  DİL EĞİTİMİ

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.

 Yabancılar için Türkçe Dil eğitimimiz, 8 (sekiz) kişilik - 15 (onbeş) kişilik gruplar halinde, zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta ve ileri düzey ile verilmektedir.

» Başlangıç Düzey : (Temel dil kullanımı)-(A1-A2) 

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)-(B1-B2)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı)- (C1-C2) 

 

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Başlangıç Düzey

A

(192 saat)

A1 (96 saat)

A1/1 – A1/2

Temel dil kullanımı

Tüm dillerdeki (Yabancılara Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça) katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2 (96 saat)

A2/1 – A2/2

Basit bilgileri aktarmak

Yabancılara Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça dillerindeki katılımcılar; bu seviyede kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta Düzey

 

B

(192 saat)

B1 (96 saat)

B1/1 – B1/2

Günlük yaşama hazır

 Yabancılara Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça dillerindeki katılımcılar öğrendikleri Dili, konuşan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2 (96 saat)

B2/1 – B2/2

İkna edici konuşma

 

Yabancılara Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça dili katılımcılar; bu seviyedeki kişilerle herhangi bir konudaki edebi eser ya da makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri Düzey

 

C

(192 saat)

C1 (96 saat)

C1/1 – C1/2

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Eğitim Dilini iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2 (96 saat)

C2/1 – C2/2

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Eğitim dilini hiçbir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.

Maltepe Türkçe Kursu.|Her Ay Yeni Grup Türkçe A1-A2 Seviyesi|Türkçe B1-B2 Seviyesi Her Seviye Türkçe Kursu|Türkçe Özel Ders|Her Ay Yeni Grup Başlıyor|Oturma İzni Danışmanlık|Hizmetler: İkamet İzni Danışmanlık|MEB Onaylı Türkçe Kursu, Seviye Tespit Sınavı|Yüksek Kariyer Yabancılar için Türkçe Kursu. Maltepe Türkçe Kursu | Turkish Course for Foreigners | Learn Turkish‎