Osmanlı Türkçesinde Kolay

OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER

Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler kurs programı ile kursiyerlerin harfleri ve harflerin birleşme durumlarını kavramaları, rakamları ve noktalama işaretlerini kavramaları, okutucu harflerle ilgili basit imla kaidelerini kavramaları, ince ve kalın harfleri okuyabilmeleri, Türkçe asıllı kelimeleri tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerler kolay Türkçe metinleri okuyabileceklerdir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

KONULAR

SÜRE (DERS SAATİ)

HARFLER VE RAKAMLARIN MAHİYETİ

24

KOLAY İMLA KAİDELERİ

40

TOPLAM

64

 

1.HARFLER VE RAKAMLARIN MAHİYETİ

1.1. HARFLER, RAKAMLAR VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

1.1.1. Harflerin tanıtımı,

1.1.2. Harflerin el yazısı basitleştirilmiş yazılışları,

1.1.3. Harflerin başta, ortada ve sonda kullanışları,

1.1.4. Harflerin birleşme durumu,

1.1.5 Kendinden sonraki harflerle birleşmeyen harfler,

1.1.6. Rakamlar,

1.1.7. Noktalama işaretleri,

1.2. OKUMAYA YÖNELİK KOLAY KAİDELER

1.2.1. Sesli okutan harflerin tanıtımı,

1.2.2. Sesli okutan harfleri uygulamak,

2. KOLAY İMLA KAİDELERİ

2.1. KALIN VE İNCE HARFLER,

2.1.1. Sadece kalın harfler,

2.1.2. Sadece ince harfler,

2.1.3. Hem ince hem de kalın olarak kullanılan harfler,

2.2. TÜRKÇE ASILLI KELİMELERİN BELİRLENMESİ

2.2.1. Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan harfler

2.2.2. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek hususlar,

2.3. TÜRKÇE KOLAY METİN OKUMALARI

2.3.1. Türkçe matbu kolay metin okunması,

2.3.2. Türkçe matbu kolay metin uygulamaları

 

BELGELENDİRME;

Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize kurumumuz tarafından katılım belgesi düzenlenir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınava girerek M.E.B onaylı sertifika alabilirsiniz.