İnsan Kaynakları Kursu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

İnsan Kaynakları Yönetimi, özel sektörde şirketlerin daha verimli çalışabilmeleri için gerekli olan insan kaynağını sağlarlar. Söz konusu kurs programı ülkemizde bu alanda çalışacak personel gereksinimini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara sağlanacak istihdam olanağının yanında şirket içindeki her birimin gereksinimi olan nitelikli insan kaynağı da sağlanmış olacaktır.

Program içeriğinde, insan kaynağının planlanması, yapılacak işin analizi, personel seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlendirilmesi, ücretlendirme, personel yönetimi gibi konular yer almaktadır. Araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri kullanılacaktır.

Program ayrıca sektörde kullanılan bilgisayar programlarının eğitimi ile desteklenecektir. Bu eğitim de bu programın dışında öğrenci tarafından ayrıca alınacaktır. Bu kısımla ilgili Kurs Bitirme Belgesi, kurs Müdürlüğünce düzenlenecektir.

Bu program kursiyerlerin;

  1. İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisini kavramalarını,
  2. İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri kavramalarını,
  3. İş analizi yapabilmelerini,
  4. Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini,
  5. İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
  6. Çalışanların performanslarına göre ücretlendirmelerini yapabilmelerini,
  7. Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

(65 SAAT YÜZ YÜZE - 15 SAAT UZAKTAN)

 

1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ- (10 Saat) YÜZ YÜZE

İnsan Kaynakları Yönetimi,

İnsan Gücü Planlama Ve İş Analizi

İşe Alım-Seçme-Yerleştirme

Mülakat Teknikleri

Performans ve Kariyer yönetimi

Kurumsal Değerler

Motivasyon-Stres Yönetimi

2.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTU - (15 Saat) YÜZ YÜZE

Personel Özlük İşleri

İşe Başlama-Ayrılma İşlemleri, İzin Türleri, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

Ücret Ve Uygulamaları-İş Sözleşmeleri

Bordro Uygulamaları

3.PERSONEL YÖNETİMİNDE İLETİŞİM - (20 Saat) YÜZ YÜZE

Diksiyon, Doğru Ve Güzel Konuşma

Ses, Vurgu, Tonlama

Telefonda Ve Yüz Yüze Etkili İletişim Kuralları

Topluluk Önünde Hitabet

Beden Dili

4.İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE UYGULAMALARI - (20 Saat) YÜZ YÜZE

Personel Yönetiminde Eğitim Ve Rolü

İşletmelerde Eğitim Departmanları

Yetişkin Eğitimi, Eğitim İhtiyaç-Yöntem-Planlama-Tedarik Belirlenmesi

Öğrenme Teknikleri Ve Öğretim Yöntemleri

Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Eğitimde Araçlar, Etkili Sunum Hazırlama ve Uygulama

5.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KORUMA BOYUTU - (15 Saat) UZAKTAN                            

İş Sağlığı ve Güvenliği