Gayrimenkul Danışmanlığı

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu, gayrimenkul sektöründe çalışmak isteyen kişilerin meslek sahibi olmasını sağlayan bir eğitim programıdır. Bu kurs ile katılımcılar emlakçılık sektörünü, emlak danışmanlarının görev tanımını, sorumluluklarını ve mesleğin nasıl icra edildiğini öğrenmektedir.

Temel Emlakçılık Hizmetleri, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı ve kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile yine mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

Bu kurs programı, ülkemiz ve dünyada emlakçılık sektöründe oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanı sıra sektörün geçmişi ve bugünü hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların sektöre kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI;

  1. Emlakçılık faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapabilmeleri için gerekli bilgi birikimine sahip olmaları,
  2. Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
  3. Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama ve ilgili temel kavram ve terimleri öğrenebilme ve kavrayabilme
  4. Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları
  5. Sektördeki diğer kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilmeleri
  6. Emlakçılık sektörüne uygun iş etiği geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

KURS PROGRAMININ EĞİTİM İÇERİĞİ  

♦  Emlak İle İlgili Genel Kavramlar

♦  Hukuki Ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık

♦  Halkla İlişkiler Ve Sosyoloji

♦  Kadastro Genel Tanımları

♦  Tapu Genel Tanımları

♦  Şehir Planlaması İle İlgili Tanımlar

♦  Harita Ve İmar Uygulamaları

♦  Emlak Alım-Satım İşlemleri

♦  Kentleşme Ve İmar Hukuku

♦  Gayrimenkul Hukuku

♦  Kıymetli Evrak Hukuku

♦  Pazarlama

♦  Emlak Komisyonculuğunda Vergilendirme Ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü

♦  Tapuda Akitli Ve Akitsiz İşlemler

♦  Türkiye’de Kentleşme Ve İmar Sorunları


BELGELENDİRME;

Eğitim sonunda kursiyerlere kurumumuz tarafından katılım belgesi düzenlenir ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının sınavına girerek MEB onaylı sertifika alabilirsiniz.