Ürün Kodu: Yos-Kursu-02
Stok Durumu: Stokta var
3.900,00TL

Adet

 
   21 yorum  |  Yorum Yap

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ;

YÖS (Yabancı Öğrenci sınavı) EĞİTİMİ

Avrupa ve Balkanlardaki üniversiteler ile yarışacak hale gelen Türk üniversiteleri Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaya başlandı.

Türkiye’deki üniversitelerde okumak isteyen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin girebilecekleri sınav “YÖS” (Yabancı Öğrenci Sınavı)' dır.

Türkiye’ye komşu ve komşu olmayan Irak, İran, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsveç, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Japonya, Azerbaycan Ukrayna, Rusya ve Gürcistan vatandaşı gençlerin de tercihi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri olmaya başladı.


Uzun yıllardır “YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ; Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacakları sınavlar hakkında sorularını her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duymaktadır.

 

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ; Eğitim hizmetlerinin yanı sıra üniversite sınavları sonrasında öğrencilerini yalnız bırakmamaktadır. Ücretsiz olarak verilecek rehberlik hizmetimiz içerisinde ,

  • Üniversite ve bölüm araştırması

  • Üniversite kontenjanlarının takibi

  • Üniversite ek kontenjanlarının takibi

  • Kayıt belgelerinin hazırlanması

  • Üniversitelerle irtibat kurulması

 

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ;

8 (sekiz) kişilik - 15 (on beş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde; IQ (intelligence quotient), Matematik , Geometri, Türkçesi yetersiz yabancılara (6 kur Türkçe Kursu hediye),Diğer kursiyerlerde (Bilgisayar/Muhasebe/ Diksiyon/Dış Ticaret/ Autocad/3 DS Max kurslarımızdan biri hediye) eğitimleri verilmektedir.

 

» IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı);

» Matematik (Temel matematiksel kavramlar)

» Geometri;

» Türkçe  (6 kur) veya Diğer Mesleki Eğitimler ( Hediye)

» ikamet izin işlemleri (1 yıl) +(1 yıl daha)

 

IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı);

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.

Zekanın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.

Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:

Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,

Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,

Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,

Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,

Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,

Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,

Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme,

Mantık-Matematik Zekası: Problem çözme ve bilişsel düşünmedeki beceriler

olarak sayılabilir. Bir kişinin zeka seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı, veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği, veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.

IQ(Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı) Konuları;

GENEL YETENEK 1. Sayı Dizisi 2. Farklı Şekli Bulma 3. Harfli Tabloda İsteneni Bulma 4. Terazi (Şekil Denkliği) 5. Sayı – Şekil İlişkisi 6. Harf – Sayı İlişkisi 7. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir Veya 5×5 Su Doku 8. I. Satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar 9. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Hangi Şekil Tamamlar 10. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma 11. 3×3 Şekil Matrisinde ? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir 12. 7×7 Veya 8×8 Sembolik Matrisinde Şekil İçinden Şekiller Bulmak 13. Üç Boyutlu Küp Sayma 14. Üç Boyutlu Şekil Tamamlama

ÖRNEK SORULAR: 

 

Matematik (Temel matematiksel kavramlar)

Matematik Eğitimi

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatta da bir insanın sık sık karşısına çıkar. Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir ve zihni geliştiren bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. Kişiye özgür ve önyargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli,mantıklı,tutarlı düşünmesini sağlar. Bu yüzden matematik dersi ilköğretimden yükseköğretim programlarına kadar her alanda yer alır.

“YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan “YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ” Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacağı sınav için ortaöğretimden yükseköğretime geçiş için hazırlık olarak Temel Öğrenme Becerileri (IQ

IQ(intelligence quotient),Matematik, Geometri eğitimini vermektedir.

Yös Matematik (Temel matematiksel kavramlar ve konular)

MATEMATİK​ SAYILAR 1. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem 2.Ondalık Sayılarda Dört İşlem 3.Üslü Sayılar 4.Köklü Sayılar ÇARPANLARA AYIRMA 5. Sadeleştirme 6. Değer Hesaplama DENKLEM SİSTEMLERİ (1.Dereceden) 7. İki Bilinmeyenli Sistemler 8. Üç Bilinmeyenli Sistemler KÜMELER 9. Eleman Sayısı Hesaplama 10. Kesişim-Birleşim Bulma İŞLEM SORULARI 11.(xoy=2x+5y-4xy gibi) ORAN- ORANTI 12. (Sözlü İfade İçermeyen) POLİNOMLAR 13. Bölmede Kalan Bulma 14. Bilinmeyen Katsayıyı Bulma LOGARİTMA 15. Logaritmalı Denklem 16. Bilinmeyen Cinsinden Bulma 17. Logaritma Değeri Hesaplama 18. Şekilli Soru (Değer Bulma) KARMAŞIK SAYILAR 19. Dört İşlem 20. Denklemde Bilinmeyeni Bulma 21. Grafikli Sorular TRİGONOMETRİ 22. Denklem Çözme 23. Şekilde Trigonometrik Değer Bulma (Üçgende veya karede veya dikdörtgende) 24. Toplam – Fark Formülleri 25. Ters Trigonometrik FONKSİYON 26. Bileşke İle İlgili 27. Grafikten Değer Bulma 28. Fonksiyonel Denklem 29. Ters Fonksiyon İçeren Sorular LİMİT 30. Trigonometrik Limit Bulma 31. Rasyonel Polinomlu Limit 32. Üslü – Köklü İfadelerde Limit TÜREV 33. Bir Noktadaki Türevi Hesaplama 34. Kapalı Fonksiyonlarda Türev 35. Limit Biçiminde Türevli sorular 36. Grafikli Soru İNTEGRAL 37. Belirsiz İntegral 38. Belirli İntegral 39. Alan Bulma 40. Belirli İntegralde Bilinmeyeni Bulma 41. Şekilli Soru LİNEER CEBİR 42. Matriste Dört İşlem 43. Determinant Hesaplama

 

ÖRNEK SORULAR

.

GEOMETRİ

Kullanım alanları

Geometri günlük yaşamın hemen her alanında gereklidir. Geometride uzunluk, alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır.

Geometri’ nin en çok iç içe olduğu dallar; cebir ve trigonometri, mimarlık, mühendislikler (Yol, köprü, yapı, makine, gemi ve uçak yapımı; maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili teknik çalışmalar, vb.), endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibernetik, tasarım, sanat vb.' dır geometrinin kullanılmadığı meslek ya da alan yok gibidir desek yerinde olur.

Geometri ve sanat bir sanat eserlerinin geometrik olması onlara estetik değerler kazandırmıştır. Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin resimde vücut oranları üzerine yaptığı çalışmalar, çizdiği eskizler bulunmaktadır. Bu orana Altın Oran denmektedir.

Geometri konu anlatımları:

ÇEMBER 1. Çemberde Açı 2. Çemberde Uzunluk, DAİRE 3. Dairede Alan ÜÇGEN 4. Üçgende Uzunluk 5. Üçgende Açı 6. Üçgende Alan 7. Üçgende Açı Ortay 8. Üçgende Kenar Ortay 9. Üçgende Benzerlik KARE 10. Karede Uzunluk 11. Karede Açı 12. Karede Alan DİKDÖRTGEN 13. Dikdörtgende Uzunluk 14. Dikdörtgende Açı 15. Dikdörtgende Alan DÖRTGEN 16. Dörtgende Uzunluk 17. Dörtgende Açı PARALELKENAR 18. Paralelkenarda Uzunluk 19. Paralelkenarda Açı 20. Paralelkenarda Alan YAMUK 21. Yamukta Uzunluk 22. Yamukta Açı 23. Yamukta Alan ÇOKGEN 24. Çokgende Uzunluk 25. Çokgende Açı

 

ÖRNEK SORULAR :

 

Türkçe veya İngilizce (4 Kur Hediye) (A1 seviye 2 kur ,A2 seviye 2 kur)

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizde aşağıdaki şekilde kazanımlar olacaktır

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilir Seviyesine ulaşmaktadır.

 

TÜRKİYE’ DE OKUMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL ŞARTLARI

  • Türkiye de okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler.

  • Son 3 yıl Lise öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. vatandaşı yada uyruğundan biri T.C. veya K.K.T.C olan çifte vatandaşlar.

  • Doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çifte vatandaşlar (lise öğrenimini Türkiye de yapsalar dahi)

  • Doğumla T.C. vatandaşı olan çifte vatandaşlar, T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart aldıkları taktirde

Yurtdışından öğrenci kontenjanlarına katılabilirler ve YÖS sınavına girebilirler.

2019 Eğitim Dönemi için

YÖS(Yabancı Öğrenci Sınavı) Hazırlık Kurslarımız

YÖS-2019 EĞİTİMİN GENEL İÇERİĞİ 

¨     Eğitim Dersleri: Matematik, Geometri ve IQ dersleri + hediye eğitimler

¨     Hediye Eğitimle: Türkçesi yetersiz yabancılara ( 6 kur Türkçe kursu hediye),          Diğer Kursiyerlerimize de mesleki ve gelişim kurslarımızdan (Bilgisayar /Muhasebe / Diksiyon / Dışticaret /Autocad / 3DSMax ) biri hediye

¨     Materyal:  Ders kitapları (yös)

¨     Eğitim Süresi: 8 Ay ( Ders +etüt + soru çözümleri + 20 adet deneme sınavı)

¨     Haftalık Eğitim:(10 saat Matematik, 2 saat Geometri, 4 saat IQ)+3 saat özel etüt+6 saat (Türkçe/Diğer mesleki kurslar) =  25 Saat

¨     Eğitimler Hafta sonu ve hafta içi sabah /öğlen grupları, hızlandırılmış gruplar

¨     Yös Eğitiminde bir ilk; Eğitim, etüt, soru çözüm günleri + deneme sınavları

¨     Eğitimler: Hafta içi grupları; 17 Eylül 2018 de başlar  -   18 Nisan 2019 da biter Hafta sonu grupları : 15 Eylül 2018 de başlar  -  14 Nisan 2019 da biter

TOPLAM: 800 Saat Eğitim


ÜCRETLERİMİZ %50 İNDİRİMLİ OLUP ERKEN KAYIT AVANTAJI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR


01-30/04/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 3.900.-TL

 

01-31/05/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 4.200.-TL

 

01-30/06/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 4.500.-TL


01-31/07/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 4.800.-TL


01-31/08/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 5.100.-TL


01-30/09/2018 arası kayıt olanlar için kurs ücreti: 5.400.-TL


Peşin ödemelerde  %5  indirim uygulanır. Kredi kartına taksit imkânı

Yös Kursumuza kayıt yaptıran kursiyerlerimiz öğrenci belgemiz ile 1 yıl ikamet alabilmektedirler

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi