Medya Okuryazarlığı Kursu

Medya Okur-yazarlığı Kursu;

Medya Okuryazarlığı Kurs Programı,

Bu hususları dikkate alarak bireylerin küresel medya ortamı içinde yaşamaya ve öğrenmeye hazırlanmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

 1. Öğretim programı ile bireylerin medya okuryazarlığının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanması, nihayetinde gerekli üretim deneyimlerini de edinmiş bilinçli medya kullanıcısı düzeyine erişmesi ve medya okuryazarlığı yeterliliklerine sahip birey olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 2. Bu kursta teorik ve uygulamalı eğitimler birlikte uygulanır. Teorik eğitim, medya ile ilgili temel yeterliliklerin belirlenmesi ve aynı zamanda bu temel yeterliliklerden biri olan medya okuryazarlığının gerektirdiği bilgi ve (eleştirel) düşünme becerilerine yönelik bir kavrayış geliştirilmesi amacıyla uygulanacaktır. Uygulamalı eğitim ise medya okuryazarlığının gerektirdiği teknik becerilerin öğretilmesi amacını taşımaktadır.
 3. Programın uygulanmasında anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılır.
 4. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı, öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda düzenlenecek konu başlıkları ve alt açılımları aşağıdaki sisteme uygun olarak verilmelidir. Amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve gerektirdiği süre esas alınır.
 5. Medya Okuryazarlığı Kursu’na katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Program Süresi ve İçeriği

Kurs programının süresi; Günde en fazla 8 ders saati uygulanabildiği gibi farklı saat ve gün programlama yapılabilmektedir. Kurs süresi toplam 100 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler. Bu durumda eğitim konu başlıkları;

 • Medya Kavramı ve Medyanın Hayatımızdaki Yeri
 • Medyanın İşlevleri
 • Medya ile İlgili Temel Yeterlilikler
 • Medya Okuryazarlığı Kavramı
 • Medya Okuryazarlığı İlkeleri
 • Medya Okuryazarlığı Becerileri

 

Programın Amaçları ve Kazanımları;

Medya Okuryazarlığı Kurs Programı’nı tamamlayan kursiyerin;

1. Medya Okuryazarlığı kavramını ve kendisi için önemini açıklayabilmesi,

2. Medyanın kendi yaşamındaki yerini açıklayabilmesi,

3. Medya endüstrilerinin yapısı, mülkiyeti, işleyişi ve işlevleriyle ilgili farkındalığının gelişmesi,

4. Medyanın bireylerin ve toplumun inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincinde olması,

5. Medya mesajlarını kendi deneyim, inanç ve değerleriyle değerlendirebilmesi,

6. Medyanın gizlenmiş değer ve görüşleri olduğunu ifade edebilmesi,

7. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirebilmesi,

8. Kendi medya mesajlarını üretebilmesi ve dağıtabilmesi amaçlanmaktadır. 

Belgelendirme

Kurs programını başarı ile bitirenlere kurs bitirme belgesi düzenlenir. Tüm belgelerimiz “Resmi Soğuk Damgalıdır.