KPSS Kursu-Önlisans-Lise

KPSS – B MEMURLUK (ORTAÖĞRETİM–ÖNLİSANS KURSU)

 5580 sayılı T.C. M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren  Özel Öğretim Kurumları kapsamında 1996 yılından beri başarılı mezunlar veren ‘ Yüksek Kariyer Eğitim Kurumları M.E.B. Onaylı olup KPSS KURSU vermeye yetkilidir.

KPSS Ortaöğretim / Önlisans Nedir ?

Çift yıllarda (2018-2020-2022..) ÖSYM tarafından gerçekleştirilen iki yıl geçerli ve başka sınava girmeden yerleştirme yapılan sınavlardır.

 KPSS Ortaöğretime (Lise)  Kimler Girebilir ?

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ile sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecekler başvurabilir. Önlisans ve Lisans programlarından mezun olan adaylar Ortaöğretim KPSS’ ye giremez.

-  Kpss lise - 2020 Dönemi adaylarının ………………tarihinde gerçekleştirilecektir.

-  Adayların sınav başvurularını …………….tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir.

¨ KPSS Önlisansa  Kimler Girebilir ?

KPSS Önlisans sınavına, Önlisans programlarından  mezun olanlar ile sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecekler başvurabilir. Lisans programlarından mezun olan adaylar Önlisans  KPSS’ ye giremez.

-    Önlisans KPSS  2020 sınavı ……….. tarihinde gerçekleştirilecektir.

-     KPSS Ön lisansa girmek isteyen adayların ………… tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

¨     KPSS B Grubu ( Ortaöğretim ve Önlisans ) soru dağılımları aynıdır:

-    GENEL YETENEK ( 60 SORU )                       - GENEL KÜLTÜR ( 60 SORU )

-     30 Soru TÜRKÇE                                                - 27 Soru TARİH

-     27 Soru MATEMATİK                                       - 18 Soru COĞRAFYA

-       3 Soru GEOMETRİ                                          -   9 Soru VATANDAŞLIK

                                                                                     -   6 Soru GÜNCEL BİLGİLER

¨     KPSS B Grubu ( Ortaöğretim ve Önlisans ) konu dağılımları aynıdır:

2018 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Matematik – Geometri Konuları

 

* Temel Kavramlar

* Sayılar

* Bölünebilme Kuralları

* Asal Çarpanlara Ayırma (EBOB-EKOK)

* Denklemler

* Rasyonel Sayılar

* Eşitsizlikler

* Mutlak Değer

* Üslü Sayılar

* Köklü Sayılar

* Çarpanlara Ayırma

* Oran Orantı

* Problemler

* Kümeler

* Fonksiyon- İşlem-Modül. Aritmetik

* Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

* Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

* Çokgenler ve Dörtgenler

* Çember ve Daire

* Analitik Geometri

* Katı Cisimler

 

2018 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Türkçe Konuları 

* Sözcükte Anlam

* Cümlede Anlam

* Paragrafta Anlam

* Ses Bilgisi, Yapı Bilgisi

* Sözcük Türleri

* Cümle Bilgisi

* Yazım Kuralları

* Noktalama İşaretleri

* Anlatım Bozuklukları

* Sözel Mantık

 

2018 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Tarih Konuları 

* İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

* Türk-İslam Tarihi

* Osmanlı Tarihi

* Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketi

* Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler, Türk-İslam Dünyasına Etkileri

* XX yy Osmanlı Devleti

* Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

* Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

* Cumhuriyet Dönemi

* Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

* Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

2018 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Coğrafya Konuları 

* Türkiye’nin Coğrafi Konumu

* Türkiye’nin Yer Şekilleri

* Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü

* Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

* Türkiye’de Tarım,Hayvancılık ve Ormancılık

* Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

* Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

* Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

 

2018 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Vatandaşlık Konuları 

* Temel Hukuk Bilgisi

* Devlet Kavramı

* Temel Hak ve Hürriyetler

* Yasama

* Yürütme

* Yargı

* İdare Hukuku

* Uluslar arası Kuruluşlar

* Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

* 1982 Anayasasının Temel İlkeleri  

 

KPSS –LİSE /ÖN LİSANS ( GENEL YETENEK–GENEL KÜLTÜR) KURSU PROGRAMI

HAFTA İÇİ AKŞAM GRUBU

HAFTA SONU GRUBU

PAZARTESİ

ÇARŞAMBA

CUMARTESİ

PAZAR

1.DERS:18:00–20:00

 

2.DERS:20:00–20:00

1.DERS:18:00 – 20:00

 

2.DERS: 20.00 – 22:00

1.DERS:15:00– 19.00

 

2.DERS:15.00 –19:00

1.DERS: 15:00 – 19.00

 

2.DERS: 15.00 – 19:00

  

 

KPSS  KURSU İÇİN BİZE UĞRAMADAN KARAR VERMEYİNİZ….!

* ETÜT (MATEMATİK  )

* REHBERLİK

* KPSS DE UZMAN EĞİTİM KADROSU

* ZENGİN YAYIN DESTEĞİ

* Genel Yetenek-Genel Kültür Konu anlatımlı yayınlar, Soru Bankaları, Yaprak Testler,