EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ (45 SAAT) MEB SERTİFİKALI
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI NEDİR?
   
Katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmeleridir. Uluslararası platformda “Training of Trainers” adı ile uygulanmakta olan Eğiticilerin Eğitimi Programı; çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak tasarlanmış ve programda ağırlıklı olarak, grup çalışması, tartışma yöntemi ve mikro öğretim tekniği kullanılmaktadır.
 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ BELGESİ NEDİR? BELGENİN AVANTAJLARI

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı

29 Aralık 2012 (29.12.2012) tarih 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında;
• İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
• İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
• Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
• Eğitmen yükümlülüğü taşıyan personeller.
İçin almaları zorunlu olarak belirlenmiş 45 (Kırkbeş) Saatlik “EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU” kurs bitirme belgesi (sertifikası) dır.

 
Eğiticinin Eğitimi Sertifikasının Diğer Belgeler alımı için Avantajları;
 
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında (diğer şartları sağlaması ile birlikte) eğitmenlik yapmak isteyenler
29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ
 
MADDE 29 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,
2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde,
EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?

 
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) ve 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş tüm özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında (diğer şartları sağlaması ile birlikte) eğitmenlik yapmak isteyenler
 • Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler
 • İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar
 • Aday eğitim uzmanları, eğitim sorumluları, Sürekli sunum yapan ekip takım liderleri ve çalışanları
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı biriminde görev alan kamu çalışanları
 • Görevleri gereği sunum yapmak zorunda olan tüm çalışanlar...
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler,
 • İşletmelerde personellere eğitim veren eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler,
 • Eğitimcinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları ise;
  En az Lise ve dengi okullardan mezun olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
 • Önceki yönetmeliklere göre 30 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası’na sahip olup, yeni yönetmelik gereği (45 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası) na tamamlaması gerekenler.
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BELGESİ VEREN KURUMLAR?
 • En az kırkbeş (45) saatlik eğitim sonucunda
 • Kamu kurum ve kuruluşları (ÇASGEM),
 • Üniversiteler,
 • 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen (M.E.B. Onaylı) kurumları ( Örnek ; Yüksek kariyer Eğitim Kurumu') tarafından verilmektedir.
Çasgem ve Üniversitelerin vermiş olduğu belgeler uluslar arası olarak kabul görmemektedir.
Çünkü soğuk mühür ve resmi damga’ları yoktur. Ayrıca KPSS sınavı ve diğer memur alım sınavlarında da geçerliliği yoktur, en geniş yetki ve geçerlilik süresine sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı “Eğiticinin Eğitimi” belgesidir.
 
EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ (EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ) UZAKTAN EĞİTİM Mİ ?
 
Neredeyse her kursun olduğu gibi Eğitimcinin Eğitimi kursunun da uzaktan eğitim sistemi ile MEB onaylı sertifikasına sahip olma imkânınız bulunmaktadır. Eğitimler online yada offline olarak sürmekte olup sınavı için ilgili kursun sınav merkezine gitmeniz gerekmektedir. Uzaktan Eğitim de örgün öğretim gibi sınavı aynı şekilde yapılıp aynı sistemler üzerinden değerlendirilmektedir. Uzaktan eğitim’in faydaları tartışılmaz bir gerçektir, sizlerin hem fazla vaktini almaz, hayatınıza engel olmaz hem de MEB onaylı sertifika almanıza fırsat tanır.
 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ NELERDİR?

 
Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programı veren kuruma göre değişmektedir, fakat en geçerlisi olan Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 45 saatlik kurs içeriği aşağıdaki gibidir. Yüksek kariyer eğitim kurumu da bu ders içeriğini uygulamaktadır.
 
KURUMUMUZDA UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI
 
T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKALIĞININ 108 SAYI 31/07/2013 TARİHLİ ONAYLI (45) SAAT EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAM İÇERİĞİ
(orijinaline buradaN bakabilirsiniz… ( http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/21025540_31.7.2013_108.pdf)
 

A. SUNUM UYGULAMALARI

1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.
2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
 

Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır.

Puan

Not

Derece

0 - 44

D

Başarısız

45- 69

C

Orta

70 - 84

B

İyi

85 - 100

A

Pekiyi

 
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
 
Kurs programının uygulanması sırasında kullanılacak araç-gereçler:
1. Projeksiyon
2. Bilgisayar
3. Yazı Tahtası
4. Slayt Gösterimi
5. Eğitim Notları,
 
EĞİTİM SÜRESİ
 
Eğitimin Süresi: Toplam: 45
Hafta içi Gündüz Grupları : yeni dönem
Grup Başlama : yeni dönem - Grup Bitiş : yeni dönem
Hafta sonu Grupları: (Cumartesi – Pazar) yeni dönem
Toplam 9 günde tamamlanır.
 
İstanbul dışından katılımcılara UZAKTAN EĞİTİM İMKANI...
 
Kayıt tarihinden 2 ay sonra yapılacak M.E.B. Sertifika Sınavına İstanbul-Maltepe Merkez Binamızda katılım zorunludur.
 

ÜCRET BİLGİSİ

MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

 
( MEB sertifika sınavına gösterilen yoğun ilgi için kursiyerlerimize teşekkür ederiz.)
 

ARAYINIZ GÖRÜŞELİM... veya NOT BIRAKINIZ BİZ SİZİ ARAYALIM...

 
0216 383 77 03 0530 645 46 41 0530 645 46 41
Kurs Toplam Süresi : 45 saat
1- Grup (Yüz yüze eğitim fiyatı) için kurumumuzdan bilgi alabilirsiniz ( * )

* Peşin (nakit ) ödemelerde %10 indirim imkânı *
** Kredi Kartına 4 taksit imkânı **

2- Uzaktan eğitim (offline) tercih ederek sertifika sınavına girecekler için 400-TL
 
SINAV BİLGİSİ
 
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ MEB SERTİFİKASI
 

ARAYINIZ GÖRÜŞELİM... veya NOT BIRAKINIZ BİZ SİZİ ARAYALIM...

 
EĞİTİM MATERYALI
 
                     
 
CD :(EĞİTİM DERS NOTLARI VE SINAV SORULARI), EĞİTİM KİTABI , YÜKSEK KARİYER DERS NOTLARI KİTABI
...