Dış Ticaret Kursu Uzmanlık Sertifika Programı ( M.E.B.  Onaylı Dış Ticaret Kursu )


Dış Ticaret Kursları Programın Amacı:
Dış Ticaret kursu, ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslar arası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin sağlıklı yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırmak amacımızdır. Dış Ticaret kursu olarak Yüksek Kariyer M.E.B. onaylı sertifika vermektedir. Dış Ticaret kursu olarak biz Uluslar arası Ticaret Sertifikası veriyoruz. M.E.B. ve Ekonomi Bakanlığı onaylı eğitim kurumuyuz.

Dış Ticaret Kursu Kurumsal Eğitimler;


Dış Ticaret kursları şirketlerin yurt dışı pazarlama, iletişim ve evrak takiplerinde bilgili ve uzman kadro yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dış Ticarette teknoloji ve bilginin önem kazandığı günümüzde rekabet koşularında, firmalar çok nitelikli ve uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle konusunda uzman eğitmenlerle uzman ve bilgili bir kadro oluşturmaktır.

Dış Ticaret Eğitimi Devlet Destekleri :

Dış Ticaret Kursumuz %70 Ekonomi Bakanlığı ve %50 KOSGEB desteklidir.


Dış Ticaret Eğitimi Konuları :
Türkiye ve Dünya İhracatının Genel Değerlendirilmesi
- Türkiye ihracatının dünya ihracatı içindeki payı
- Yıllık dış ticaret rakamlarımız
- Dış Ticaret ve Türkiye
- Türkiye ihracatının kuvvetli ve zayıf yönleri


Dış Ticaret Eğitimi Konuları :
Türkiye ve Dünya İhracatının Genel Değerlendirilmesi
- Türkiye ihracatının dünya ihracatı içindeki payı
- Yıllık dış ticaret rakamlarımız
- Dış Ticaret ve Türkiye
- Türkiye ihracatının kuvvetli ve zayıf yönleri

Dış Ticaret Eğitimi Konuları :
Türkiye ve Dünya İhracatının Genel Değerlendirilmesi
- Türkiye ihracatının dünya ihracatı içindeki payı
- Yıllık dış ticaret rakamlarımız
- Dış Ticaret ve Türkiye
- Türkiye ihracatının kuvvetli ve zayıf yönleri

Teslim Şekilleri ve Uygulamaları ( C,D,E,F Grupları) (INCOTERMS 2010)
- D-(DDP) Delivered Duty Paid
- D-(DDU) Delivered Duty Paid
- D-(DAF) Deliverede At Frontier
- D-(DES) Delivered Ex Ship
- D-(DEQ) Delivered Ex Quay
- E-(EXW) Ex Works
- F-(FCA) Free Carrier
- F-(FAS) Free Alongside Ship
- F-(FOB) Free On Board
- C-(CFR) Cost And Freight
- C-(CIP) Carriage And Insurance Paid To
- C-(CPT) Caariage Paid To
- C-(CIF) Cost Insurance And Freight 

İhracatta Düzenlenen Dokümanlar
- Proforma fatura
- Fatura
- Çeki Listesi
- Gümrük Beyannamesi
- Taşıma şekline göre düzenlenen evraklar
- Ülkelere göre düzenlenen evraklar
- Ürün gruplarına göre düzenlenen evraklar

İhracatla İlgili Uygulamalar
- GTİP nedir? CE işaret nedir?
- İhracatta maliyet unsurları
- İhracat teklifini nasıl yapacağız uygulamaları
- İhracatta işlem akışı
- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
- Uygulamalar

Sigorta İşlemleri
- Sigorta işlemleri uygulama ve belgeleri

Gümrük İşlemleri
- Gümrük işlemleri uygulama ve belgeleri

Kambiyo Mevzuatı Ödeme Şekilleri
- Ödeme şekilleri uygulama
- Kambiyo Mevzuatı ve uygulama
- Akreditif nedir?
- Akreditif süreci
- Akreditif okuma
- İthalatta teslim ve ödeme şekilleri
- Peşin ödeme
- Vesaik mukabili ödeme
- Mal mukabili ödeme
- Kabul kredili ödeme

Serbest Bölgeler
- Serbest bölge
- Serbest bölge kapsamı
- Kurulum içeriği
- Sağladığı yararlar ve avantajlar
- Belgeler
- İş Yönetimi
- Belgeler üstünde uygulamalar

Dâhilde ve Hariçte İşleme
- Mevzuatlar
- Dahilde işleme
- Geçici kabul
- Dahilde işleme açılış ve kapanış
- Teminat işlemleri
- Hariçte işleme
- Revize işlemleri
- E-imza

Ödeme Şekilleri
- Vadeli Akreditif
- Kabul Akreditif
- Peşin ödemeli Akreditif
- Görüldüğünde ödemeli
- Karışık ödemeli Akreditif
- Makbuz karşılığı Akreditif

Teminat Şekilleri Akreditif Diğer İşlemler

- İbraz inceleme sürecinde tarafların sorumlulukları
- Akreditif rezerv konuları
- Lehtarın izleyeceği yollar
- Amir bankada akreditif açtırma teklif formu
- Akreditif metni içinde kullanılan kısaltmalar
- Akreditifte yer alanların yetki ve sorumlulukları
- SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları(MT700,MT707,MT760 v.b.)
- Dış ticarette kullanılan Finansal, Sevk ve Ticari belgeler
- Akreditif metninin analizi ve gerçek metinler
- Teminat mektubunun, garanti mektuplarının akreditif ile karşılaştırılması
- Uygulamalar

 

Dış Ticarette Temel Esaslar
İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları

- İhracat nedir?
- İhracatçı olmanın şartları nelerdir?
- İhracatçılar birliğine üyelik
- İhracata konu olan mallar
- İhracatı yasak olan mallar
- İhracatı serbest olan malar
- İhracatı ön izne bağlı olan mallar
- İhracatta taraflar
- İhracatçı
- İthalatçı
- Aracı banka
- Muhabir banka
- İhracata hazırlık
- İhracatın aşamaları
- İhracat çeşitleri
- Satış sözleşmesinde bulunması gereken esaslar
- İhracattaki riskler ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri
- Alıcı riski
- Ülke riski
- Taşıma riski
- Kur riski
- Banka riski
- İhracatta dikkat edilmesi gereken hususlar
İhracatta Düzenlenen Dokümanlar
- Proforma fatura
- Fatura
- Çeki Listesi
- Gümrük Beyannamesi
- Taşıma şekline göre düzenlenen evraklar
- Ülkelere göre düzenlenen evraklar
- Ürün gruplarına göre düzenlenen evraklar

İhracatla İlgili Uygulamalar
- GTİP nedir? CE işaret nedir?
- İhracatta maliyet unsurları
- İhracat teklifini nasıl yapacağız uygulamaları
- İhracatta işlem akışı
- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
- Uygulamalar

İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları
- İthalatçı olma şartları
- İthalatı yasak olan mallar
- İthalatın yapılış aşamaları
- Vadeli İthalat Çeşitleri
- İthalatta vergiler
- Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?
- Ticari bedelsiz ithalat
- İthalatta erkin oranları
- İthalattaki riskler ve ortadan kaldırma yöntemleri
- İthalatta dikkat edilecek hususlar
- İthalatta maliyetler
- İthalatta uygulamalar
- Paketleme işlemleri


Nakliye İşlemleri ve Belgeleri
- FCR
- FBL
- Ordino
- Özet beyan
- Demiryolu hamule senedi
- Karayolu hamule senedi
- Havayolu Konşimentosu
- Denizyolu Konşimentosu
- Yükleme işlemleri ve talimatı

Devlet Teşvikleri
- Yeni yatırım teşviki nedir? Nerelerde uygulanır? Nasıl yararlanabilirim?
- Kalkınmada öncelikli yörelerin avantajları nelerdir? Hangi teşvikler vardır?
- Avrupa Birliği teşvikleri nelerdir? Hibelerden nasıl yararlanabilirim?
- Eximbank kredileri ve sigortaları
- Yatırım teşvik işlemleri

Uluslararası Pazarlama Başlangıç Uygulama ve Pazar Araştırması (E-Ticaret)
- Dış ticarette yazışma örnekleri ve değerlendirme
- Pazar Araştırma
- E-Ticaretle pazar araştırmasının önemi
- Sözleşme
- Sipariş
- Teklif
- E-Ticaret
Akreditif İşlemleri
- Akreditif nedir?
- Banka çeşitleri
- Alıcı Akreditif
- Alıcı ve Satıcı
- Alıcı Bankası
- Satıcı ve bankası
- Alıcının bankası ve görevlendirdiği banka
- Alıcının bankası ve teyit verdiği banka
- Satıcı ve kendine Akreditifi bildiren banka
- Satıcı ve kendine teyit veren banka
- Alıcının bankası ve ve Satıcının bankası

Akreditif Çeşitleri
- Karşılıklı Akreditifler
- Devredilebilir Akreditif
- Teyitli Akreditif
- Teyitsiz Akreditif
- Dönülemez Akreditif
- Dönülebilir Akreditif
- Teminat Akreditif
- Ticari Akreditif
- Belgesiz Akreditif
- Rotatif Akreditif
EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ:  

Grup Açılış durumlarına göre değişebiliyor.

 (arayınız)

EĞİTİM ÜCRETİ:  ( kursumuzla irtibata geçip o günkü kampanya ücreti öğrenebilirsiniz )

 

Uluslar arası Dış Ticaret Eğitimi  (Bu dönem bireysel veya kurumsal Kurumumuzdaki her kişi için eğitimler) özel fiyat

 

 (eğitim ücretine ; %8 KDV, Eğitim Dokümanı dâhil ) , (MEB sertifikası sınav ücreti dâhil değil)

*   Peşin (nakit ) ödemelerde %10 indirim imkânı

**  Kredi Kartına 5 taksit imkânı 

***  1000-TL ve üstü kurs ücretlerinde  kredi kartına 9 taksit imkânı

 

EĞİTİM SÜRESİ:

45  saat  ( tek gün veya 2 gün , günlük 5 saat X 8 Hafta  + MEB sertifika sınavı )

Kayıt işlemi için: http://www.yuksekkariyer.com/kurs_kayit_formu.php  den formu doldurup göndermeniz, eğitim fatura tutarını belirteceğimiz firmanın banka hesap numarasına yatırmanız yeterli olacak  ( kayıt belgelerinizi eğitime gelirken getirebilirisiniz, 5 adet resim, öğrenim belgesi kimlik fotokopisi)


  KAYIT VE SINAV İŞLEMİ İÇİN
  • Sınav tarihinden en az iki ay önce başvuru
  • 5 adet fotoğraf
  • Öğrenim Belgesi (En az Lise Mezunu)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Fiyat ve Eğitimler için ARAYINIZ…Tel: 0216 383 77 03…. 0530 645 46 41, 0530 645 46 41

 

 Grup Açılış Saatleri

Kurs Günleri

Kontenjan

Fiyat

10:00 – 13:00

Hafta içi Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta içi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta İçi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

19:00 – 22:00

Hafta içi Akşam

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

10:00 – 13:00

Hafta Sonu Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..ULUSLARARASI EĞİTİM SERTİFİKALARI

1- MEB ONAYLI ULUSLARARASI SERTİFİKA

2- YÜKSEK KARİYER EĞİTİM TAMAMLAMA

SERTİFİKASI TÜRKÇE - İNGİLİZCE

1-                    2-   

Geniş Bilgi için www.disticaretkursu.net adresine başvurabilirsiniz
    
 
    MEB SINAV BAŞARI NOTU

45    -    100  ARASI                 

 
...