Ürün Kodu: tukce-03
Stok Durumu: Stokta var
0,00TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap


 

YABANCILARIN TÜRKİYEDE KALMA ŞARTLARI ( ikamet işlemleri)

 
 

Türkçe Dil Kursuna Katılacaklar için İkamet izin (oturma izini) işlemleri

11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslar arası koruma kanununa göre

MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

a) Kısa dönem ikamet izni


(h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar:


10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.


(2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.)  Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla

ikişer yıllık sürelerle verilebilir.


(3) Birinci fıkranın  (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.


Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür1. Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- "Türkçe Dil Kursu" / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile "Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursu’ na" kayıt yaptırmaları gerekir.

2. Alacakları öğrenci belgesi ve diğer istenilen belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (http://www.goc.tr) web sayfası içinde belirtilen (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) linkten RANDEVU alması gerekir. Alınan randevu gün ve saatinde "HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:64/ 34091 FATİH / İSTANBUL" adresteki Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurması gerekir.

3.Türkiye'ye Turizm Amaçlı olarak gelenler kişiler Türkiye' de kalmaya devam edeceklerse vize süresi bitmeden amacına uygun ( Türkçe Dilli Öğrenmek veya Türkçelerini geliştirmek için ) Türkçe Dil Kursumuza Kayıt olmaları halinde bir yıl ( Türkçe Öğrenmek ) alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci olarak ikamet izni (oturma izni ) alabilmektedirler. durumu yukarıda belirtiğimiz gibi olan kişiler "Yüksek kariyer Türkçe Dil Kursu' muza kayıt yaptırarak bir yıl ikamet izni (oturma izni) alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan)

3. Türkiye'de bir yıllık Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursumuzda Kayıtlı olan Öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmeleri durumunda ikamet izinleri bitimine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

Üniversitelerimizin yaptığı YÖS ( Yabancı Öğrenci Sınavı ) Hazırlık Kurslarımıza Kayıt yaptıranlar da aynı şekilde Türkiye’ de Türkçe Dil Kursumuza kayıt yaptırdıkları taktirde İkamet izni(oturma izni) alabilirler.

Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada;

Türkçe Dil Kursları için

:1 yıl + 1 yıl  veya 2 yıl + 2yıl  daha uzatılabilir

Olmak üzere olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğü’ ünce düzenlenmektedir.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri 4 - 6 - 8 aylık veya birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğüne başvuru sırasında istenilen belgeler;

1. Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,

(öğrenci belgesi)

2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname….vb.) belge,

5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

7.Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.

ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursu’ na kayıt yaptırmaları gerekir.

Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl veya 2 yıl  ikamet izni alabilmektedirler.

Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Göç İdaresi İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.

Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Göç İdaresi İl Müdürlüğüne Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir

Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne makamlarımıza bildirilmektedir.

4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

ÖĞRENCİ REFAKATLERİ

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ

Yabancılar İKAMET İzni İçin Genel Sağlık Sigortası

11 NİSAN 2014 TARİHİ İTİBARI İLE YÜRÜRLÜĞE ĞİREN 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE

A ) ikamet alacak öğrenciler için;

Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No varsa gerek yoktur.) Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir.

Not: Yüksek Kariyer Türkçe Kursu; öğrencilerine yardımcı olmak amacı ile bir sigorta acentesi ile anlaşıp indirimli fiyatla sigorta yaptırmasında yardımcı olacaktır.

Arayınız 216 383 77 03 veya 530 645 46 41

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar ?

Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda kaldıkları yabancılar için sağlık sigortasının fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre çeşitli acentelerde değişiklik göstermekte. Yıllık ortalama fiyatlar 250 TL - 300 TL arasında değişmektedir.

Örnek Belge ( Davetiye- Vize - İkamet kartı)

kendiisine gönderilen Türkçe Kursu Davet Mektubu ile ülkesinde Türkçe Dil Kursu vize alıp gelen ve kursumuzda eğitim gödüğü süzesince ikamet işlemlerini de yaparak  kursumuza devam etmiştedirler.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi